Skip to content

Skip to table of contents

Bann Gibeonit Fer Malin

Bann Gibeonit Fer Malin

 Zistwar 48

Bann Gibeonit Fer Malin

BOUKOU lavil dan Canaan pe prepar zot pou al lager kont Israël. Zot panse ki zot kapav gagne. Me lepep ki res dan lavil Guibéôn pa pans sa. Zot krwar ki Bondie pe ed bann Izraelit ek zot pa anvi lager kont Bondie. Alor eski to kone ki bann Gibeonit fer?

Zot desid pou fer sanblan ki zot sorti bien-bien lwin. Alor, sertin zom met bann vie linz desire ek bann sandalet bien ize. Zot met bann vie sak desir-desire lor zot bann bourik, ek zot pran de-trwa dipin rasi. Lerla, zot al get Josué ek zot dir: ‘Nou sorti dan enn pei bien lwin, parski nou finn tann koz lor zot gran Bondie, Jéhovah. Nou finn tann bann kitsoz ki Li’nn fer pou zot dan l’Égypte. Alor, nou bann sef inn dir nou ramas inpe manze pou fer enn vwayaz pou vinn get zot ek dir: “Nou zot bann serviter. Promet ki zot pa pou lager ar nou.” Gete, nou linz inn vinn vie ek desir-desire akoz sa long vwayaz-la ek nou dipin inn rasi.’

Josué ek bann lezot sef krwar bann Gibeonit. Alor, zot promet pou pa al lager kont bannla. Me trwa zour plitar, zot al aprann ki bann Gibeonit res pre lamem.

Josué demann zot: ‘Kifer zot inn dir ki zot sorti dan enn pei bien lwin?’

Bann Gibeonit reponn: ‘Nou finn fer sa parski finn dir nou ki Jéhovah zot Bondie inn promet pou donn zot tou pei Canaan. Ek akoz sa nou ti bien per pangar zot touy nou.’ Me bann Izraelit tini zot promes, ek zot pa touy bann Gibeonit. Olie sa, zot fer bannla vinn zot serviter.

Lerwa Jérusalem ankoler parski bann Gibeonit inn fer lape avek Israël. Alor li dir kat lezot lerwa: ‘Vini ek ed mwa pou lager kont Guibéôn.’ Ek se seki sa sink lerwa-la fer. Eski bann Gibeonit ti vremem ase malin pou al fer lape avek Israël? Se seki nou pou gete.

Josué 9:1-27; 10:1-5.