Skip to content

Skip to table of contents

Jacob Al Harân

Jacob Al Harân

 Zistwar 18

Jacob Al Harân

ESKI to kone ki sa bann dimounn ki pe koz ar Jacob la? Apre ki li’nn vwayaze pandan plizir zour, Jacob zwenn sa bann berze-la avek zot mouton, pre kot enn pwi. Li demann zot: ‘Kot zot reste?’

Zot reponn: ‘Harân.’

Jacob demann zot: ‘Eski zot konn Labân?’

Zot dir li: ‘Wi nou konn li, ala so tifi Rachel ki pe vini avek so troupo mouton.’ Eski to trouv Rachel?

Kan Jacob trouv Rachel avek bann mouton so tonton, ki apel Labân, li roul sa gro ros ki lor sa pwi-la ek li donn bann mouton la bwar. Apre sa, Jacob anbras Rachel ek dir li kisannla li ete. Rachel bien kontan, ek li galoupe li al dir sa so papa, Labân.

Labân bien kontan pou akeyir Jacob kot li. Kan Jacob demann pou marye ar Rachel, Labân bien kontan. Me, li demann Jacob pou travay set an pou li, lerla li pou kapav marye ar Rachel. Jacob telman kontan Rachel ki li aksepte. Me eski to kone ki arive zour maryaz?

Olie ki Labân donn Jacob, Rachel, li donn li so pli gran tifi, Léa. Kan Jacob aksepte pou travay ankor set an pou li, lerla Labân donn li Rachel osi. Dan sa lepok-la, Bondie ti permet bann zom marye ar plizir madam. Me asterla, parey kouma Labib montre, enn misie bizin ena enn sel madam.

Genèse 29:1-30.