Skip to content

Skip to table of contents

Dina Gagn Problem

Dina Gagn Problem

 Zistwar 20

Dina Gagn Problem

ESKI to trouv sa bann tifi ki Dina pe rann vizit la? Se bann tifi ki res Canaan. Si Jacob, so papa, konn sa, eski li pou kontan? Anou rapel ki Abraham ek Isaac panse lor bann tifi ki viv dan pei Canaan.

Eski Abraham ti dakor ki Isaac marye ar enn tifi ki ti res Canaan? Non. Eski Isaac ek Rébecca ti kontan ki zot garson Jacob marye ar enn tifi dan Canaan? Non. Eski to kone kifer?

Se parski bann Kananeen ti ador bann fos bondie. Zot pa ti pou vinn bann bon mari ni bann bon madam, ek zot pa ti pou bann bon kamarad osi. Alor, nou kapav sir ki Jacob pa pou kontan ki so tifi fer kamarad ar sa bann Kananeenn-la.

Vremem Dina inn gagn problem. Eski dan zimaz, to trouv sa Kananeen ki pe get Dina la? Li apel Shekèm. Enn zour, kan Dina vinn get so bann kamarad, Shekèm fors li pou dormi ar li. Sa se enn move kitsoz, parski zis bann dimounn marye ki gagn drwa dormi ansam. Sa move kitsoz ki Shekèm inn fer Dina la inn amenn enn kantite lezot maler.

Kan bann frer Dina inn tann seki’nn arive, zot inn bien ankoler. De parmi zot, Siméon ek Lévi, telman ankoler ki zot pran zot lepe ek zot atak par sirpriz bann zom ki res dan lavil kot Shekèm reste. Zot ek zot bann frer touy Shekèm ek tou bann lezot zom. Zot move aksion fer Jacob bien ankoler.

Kifer tou sa bann maler-la inn arive? Se parski Dina ti fer kamarad avek bann dimounn ki pa ti obeir bann lalwa Bondie. Nou pa anvi imit Dina ek fer bann kamarad koumsa, pa vre?

Genèse 34:1-31.