Skip to content

Skip to table of contents

Apre Deliz Ziska Zot Sorti dan l’Égypte

Apre Deliz Ziska Zot Sorti dan l’Égypte

2em Parti

Apre Deliz Ziska Zot Sorti dan l’Égypte

Zis wit dimounn ti sape dan Deliz, me avek letan sa wit dimounn-la inn vinn plizir milye. Abraham ne 352 an apre Deliz. Bondie ti tini so promes kan Li ti donn Abraham enn garson ki ti apel Isaac. Isaac ti ena de garson ek se Jacob ki Bondie ti swazir.

Jacob ti ena enn gran fami avek 12 garson ek bann tifi. Dis garson Jacob ti deteste Joseph, zot ti-frer. Zot ti vann li kouma enn esklav avek bann dimounn ki ti pe al l’Égypte. Plitar, Joseph ti vinn enn gran dirizan. Kan ti ena enn gran lafaminn, Joseph ti teste so bann frer pou kone si zot inn sanze. Finalman, Jacob avek tou so fami, bann Izraelit, ti al res l’Égypte. Sa ti arive 290 an apre nesans Abraham.

Pandan 215 an ki’nn swiv, bann Izraelit finn viv dan l’Égypte. Apre lamor Joseph, zot ti vinn bann esklav. Avek letan, Moïse ti ne, ek Bondie ti servi li pou delivre bann Izraelit dan l’Égypte. Sa DEZIEM Parti-la rakont seki finn arive pandan 857 an listwar.