Skip to content

Al lor tablo konteni

“Vre Lavi”

“Vre Lavi”

Download:

 1. 1. Devan mo lizie, enn lesiel bien ble ki zame mo finn trouve.

  Pena pou tranble, nou tou nou’nn rasanble.

  Anou’ale; nou’al profite.

  Lao laba lor bann montagn, anou apresie.

  Tou bann zoli kado parfe Bondie inn done.

  (AVAN REFRIN)

  Antretan, nou atann So gran zour

  (REFRIN)

  Kot nou pou loue, sante, danse, kriye; so promes inn vinn vre.

  Kan Zeova ouver so lame, nanye pa pou manke

  Dan vre lavi!

 2. 2. Nou pou plante, wi, nou pou aranze​—pran swin kado nou Bondie.

  Enn vre boner, lazwa ranpli dan leker​—mersi nou gran Kreater.

  Sagrin nepli pou existe​—zis bann larm lazwa.

  To pou ere dan Paradi, pou ere; ere.

  (REFRIN)

  Kan nou pou loue, sante, danse, kriye; so promes inn vinn vre.

  Kan Zeova ouver so lame, nanye pa pou manke

  Dan vre lavi!

  (PON)

  Antretan, mo atann gran zour Zeova dan lafwa.

  Devan mwa, lavi ki li finn promet mwa donn kouraz

  (REFRIN)

  Kot nou pou loue, sante, danse, kriye; so promes inn vinn vre.

  Kan Zeova ouver so lame, nanye pa pou manke!

  (REFRIN)

  Kot nou pou loue, sante, danse, kriye; so promes inn vinn vre.

  Kan Zeova ouver so lame, nanye pa pou manke

  Dan vre lavi!

  (REFRIN)

  Nou pou konn​—nou pou konn

  Vre lavi.

  Nou pou konn​—nou pou konn

  Vre lavi.

  Nou pou konn​—nou pou konn

  Vre lavi.

  Nou pou konn​—nou pou konn

  Vre lavi.