Skip to content

Eski Bann Temwin Jéhovah Krwar dan Jésus?

Eski Bann Temwin Jéhovah Krwar dan Jésus?

Wi. Nou krwar dan Jésus. “[Limem] semin, ek la verite ek lavi. Personn pa kapav vinn ver [so] Papa san pas par [li].” (Jean 14:6) Nou krwar ki Jésus ti sorti dan lesiel pou vinn lor later ek ti donn so lavi parfe an sakrifis pou sov bann dimounn. (Matthieu 20:28) Gras-a so lamor ek so rezireksion, bann dimounn ki ena lafwa an li kapav gagn lavi eternel. (Jean 3:16) Nou krwar osi ki asterla Jésus pe regn dan lesiel antan ki Lerwa dan Rwayom Bondie. Biento sa Rwayom-la pou amenn lape partou lor later. (Révélation 11:15) Selman, ena enn kitsoz ki Jésus ti dir: “Mo Papa pli gran ki mwa.” (Jean 14:28) Jésus li pa Bondie Tou-pwisan, akoz sa nou pa ador li.