Skip to content

Kouma Zot Bann Kongregasion Organize?

Kouma Zot Bann Kongregasion Organize?

Enn group frer responsab ki form enn “Kolez ansien” vey lor sak kongregasion. Apepre 20 kongregasion form enn sirkonskripsion. Bann sirveyan itineran, ki nou apel sirveyan sirkonskripsion vizit bann kongregasion regilierman.

Bann kongregasion gagn bann direksion ek bann linstriksion ki baze lor Labib atraver enn College Central ki forme par bann Temwin ki ena boukou lexperyans. Zordi, sa College Central-la travay dan sant mondial bann Temwin Jéhovah dan Brooklyn, New York.—Actes 15:23-29; 1 Timothée 3:1-7.