Skip to content

Eski Zot Rezet Bann Ki Nepli Temwin Jéhovah?

Eski Zot Rezet Bann Ki Nepli Temwin Jéhovah?

Sertin ki finn pran batem ek finn vinn Temwin Jéhovah nepli prese ek kitfwa-mem zot nepli asiste bann renion. Me eski sa vedir ki nou rezet zot? Non, okontrer, nou ed zot ek nou esey fer zot retrouv zot lintere pou bann kitsoz spiritiel.

Si enn kikenn fer enn pese grav, sa pa vedir ki san poursan li pou exkli. Selman, si enn Temwin Jéhovah ki’nn batize pran labitid pou dezobeir bann lalwa moral ki ena dan Labib ek li pa repanti, li pou exkli. Labib bien kler lor la. Li dir: “Tir sa dimounn ki move-la parmi zot.”—1 Corinthiens 5:13.

Me ki pou arive si enn misie inn exkli, me so madam ek so bann zanfan zot touzour bann Temwin Jéhovah? Bann relasion spiritiel ki li ena avek so fami sanze, me bann relasion familial res parey. Zot pou kontign amenn enn lavi normal antre mari ek fam ek dan lafami, zot pou manifeste lafeksion sakenn pou so kamarad.

Bann dimounn ki’nn exkli kapav asiste nou bann renion. Si zot anvi, zot kapav osi gagn bann konsey spiritiel ar bann ki responsab dan kongregasion, sa pou ed zot revinn bann Temwin Jéhovah. Bann exkli ki abandonn enn move kondwit ek ki montre ki zot vremem anvi viv an-akor avek bann prinsip Biblik, zot touzour kapav revinn bann manb dan kongregasion.