Skip to content

Eski Bann Temwin Jéhovah Bann Kretien?

Eski Bann Temwin Jéhovah Bann Kretien?

Wi. Nou bann Kretien pou sa bann rezon-la:

  • Nou esey swiv bien bann lanseignman Jésus Christ ek imit so kondwit.—1 Pierre 2:21.

  • Nou krwar ki se selman atraver Jésus ki nou gagn lavi sov, ki “pena okenn lot nom ki bann zom finn gagne, ki pou fer nou gagn lavi sov.”—Actes 4:12.

  • Kan bann dimounn vinn bann Temwin Jéhovah, zot pran batem lor nom Jésus.—Matthieu 28:18, 19.

  • Nou priye lor nom Jésus.—Jean 15:16.

  • Nou krwar ki Jésus li Sef, setadir ki li’nn gagn lotorite, lor tou dimounn.—1 Corinthiens 11:3.

Pourtan, dan plizir fason, nou diferan ar bann lezot group relizie ki dir zot Kretien. Par exanp, nou krwar ki Labib ansegne ki Jésus li Garson Bondie ek ki li pa form parti dan enn Trinite. (Marc 12:29) Nou osi krwar ki nou nam li pa imortel ek ki Bondie Li pa fer bann dimounn soufer dan enn lanfer dife pou touletan, ouswa ki bann dimounn ki pran latet dan bann aktivite relizie bizin pena bann tit ki fer zot siperyer ar lezot.—Ecclésiaste 9:5; Ézékiel 18:4; Matthieu 23:8-10.