Skip to content

Kouma Bann Temwin Jéhovah Finans Zot Bann aktivite?

Kouma Bann Temwin Jéhovah Finans Zot Bann aktivite?

Nou aktivite predikasion li soutenir sirtou par bann Temwin Jéhovah zot-mem ki fer bann donasion volonter. Pandan nou bann renion, pa pass laket, ek nou pa demann ladim nou bann manb. (Matthieu 10:7, 8) Dan nou bann lasal, ena bann bwat kontribision, alor, si enn dimoun anvi fer enn donasion, li kapav fer sa, san ki lezot kone.

Enn rezon kifer nou bann depans zot rezonab se parski nou pena bann sef relizie pou peye. Anplis, bann Temwin Jéhovah pa gagn okenn lapey kan zot al lakaz par lakaz, ek bann lasal kot nou fer nou renion, zot bien modes.

Tou bann donasion ki avoye dan biro Temwin Jéhovah dan diferan pei servi pou ed bann ki’nn viktim bann katastrof natirel, pou soutenir bann misioner ek bann sirveyan itineran, pou konstrir bann lasal kot nou fer renion dan bann pei an devlopman, ek pou inprim ek avoy bann Labib ek bann piblikasion Biblik dan lezot pei.

Sak dimounn deside si li pou fer enn donasion pou soutenir bann depans lokal, pou soutenir bann aktivite ki pe fer dan lemond antie, ouswa pou soutenir toule-de. Regilierman, sak kongregasion inform so bann manb lor sitiasion bann kont kongregasion.