Wala Lewe Gee Yɛɓoa Yizɔ̃ɔpia

Vilo ni lɛ a kɛɛ lɛ kɛ e gbumɔ nɔ o wɔ̃ gee mia lɛɛ e gbɛ̃a Baaboa mɔɔ.

Ii Naa Wɔ̃laũ Yie Ka?

Baaboa lɛɛ ‘wɔ̃laũ yie lɛ a gbɛ̃ɛ lɛ wɔ̃ kpanazɛ,’ lɛ Aazaya 52:7 a geea zɔ̃ɔ. Wɔ̃laũ yie e kea lɛɛ gbumɔ nɔ i lɛɛ kɛ ka i kɔpiemia ka kɛ gelizɛ, ɓɛɛlazɛ, ɛ̃ɛ̃ zoyagezɛ kpokpo ɓo.

Kea Mia Waa Gaa Zodɔamɔ lɛ o Kɛlɛ?

Wedɔwe lɛ Baaboa yi kelɛ, ii bɛi i lɔkɛamia lɛ waa gaa gɛ̃ɛ zeĩ.

Zihova la Kelavɔ—De e Ko Ka?

Mia bunuzɛ oo naa kpokpo ɓo o mia o Zihoiva la Kelavɔ kaa dɔ. I lɛgɛ̃ Baabo yi a yiɓoa wɛĩ.