Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

PƐ MƐDÃPIA 6

Zi O Bɛi Tooa Baabo Wekpo Nia Piea, A Kɛ O Yima Seĩ-seĩ

Zi O Bɛi Tooa Baabo Wekpo Nia Piea, A Kɛ O Yima Seĩ-seĩ

Mɛɛ laa mɔ ɓa kɛ, ye ɓaa kɛ Baabo wekpo nia yiɓopiaa ka, kɛ e gbũ mia lɛ i wɔ̃ gee o lɛɛ mɔ kɛ o pɛ ɓa mɔɔ a lonipiaa gee ɓoa yima?