Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

Neimaya Yizɔ̃ɔpia

Neimaya Yizɔ̃ɔpia

Wɔ̃ die kpokpo lɛ e Neimaya kii yia mɛdã, wɔ̃ zii lɛ a gbɛ̃ɛ lɛ Zulusalɛ dɔ e mɛi mɔ kɛ waa go Babɛlɔua.