Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

 PƐ ZƆ̃̀Ɔ̃̀ PÌÀ 11

Mɛ Ko Mɔɔ Lo Ɓo Pakiemɔ Gbuo Nia mɔ?

Mɛ Ko Mɔɔ Lo Ɓo Pakiemɔ Gbuo Nia mɔ?

Mexico

Germany

Botswana

Nicaragua

Italy

Mɛɛ e kɛ lɛ yei lɛ mia o kea le ɓɛ? O ko pakiemɔ gbuozɛɛ doo mi mɔ. Wala mia lɛ o kɛ mɔ zeea, wa gee o lɛɛ o pa o kie mɔ kpola yaaka zɛ kɛɛ seĩ yi. Zi nɔ dooa kaa lɛ ko bɛ̃ɛ̃ ko nua ko kie la gbũ gbuo yia. (Dutɔ̀lɔ́nɔ́mè 16:16, NW) Kɛɛ seĩ yia koo pakiemɔ gbuo gbuoa kpola yaaka kũ: Nukiela lɛ e kpo doo yia mɔɔ Ɛsanmele lɛ o kũ luo doo piea lɛ peelɛ wa ko Kɔnvɛnsɔ̃ lɛ ko kũ luo yaaka piea. Wɔ̃ yieyie kpɛɛ lɛ ko sɔlɔɓo pakiemɔ gbuozɛ ni o kea yi?

Lɛɛ ko kɛ̀ ko kie ba Kɛlɛi la mia ni kaa mɛ kɛ gaga. Lɛ zi nɔ Eezɛlɛ mia zo ge e lia waa Zihova tɔ ɓɔ “pakiemɔ gbuozɛ nia yia,” lɛ ko bɛ̃ɛ̃ ko ge e lia ko gbini Wala lɛɛ ko kie ba luo kpanazɛ ni o kea kaa. (Psalm 26:12, footnote; 111:1, NW) Pakiemɔ ni o kea oo kɛ kɔaa ko leege vɔ lɛ o go nukiela gbɛɛ gbɛɛ ɛ̃ɛ̃ sɛlɛ gbɛɛ gbɛɛ yia gɛ̃ to kɔaa kɛ ko kie ba. Ye mia fĩidɔ luo lɛ e nyɛnɛia aa ɓɔɔ, koo ko leɓele ko kie ba zogeli ka lɛ ko pakiemɔɔ kɛ yia lɛ mɔ. A kɛ kili lɛɛ ko ɓɛɛla lɛ e Wala gbũa yia kɛ sɛ. (Àpɔ́sɔ̀lɔ̀ 2:42) Pakiemɔ gbuozɛ ni o kea yia, koo lɔkɛa lɛ e nu kò ‘ko leege vɔ’ lɛ o kpoula lɛ seĩ mɔɔ ka ko kie baa gɛ̃.​—1 Pílɛ̀ 2:17.

Lɛɛ gbũ ko mɔ ko faa ko Wala wɔ̃ kɛɛ yi. Lɛ̀ o Baaboa yiɓo fɛfɛ le Eezɛlɛ mia lɛɛ e yima zipiea o “Wala wea yi ma” kpokpo ɓo sɛ. (Neìmáyà 8:8, 12, NW) Ko bɛ̃ɛ̃ koo ko kɔ ya wɔ̃ o zɔ̃ɔ̃ ko lɛɛ ko pakiemɔ gbuozɛ nia yia wi. Wɔ̃ yakielezɛɛ wũlawe lɛɛ go Baabo yi deĩ le. Baabo yiwɔ̃ lɛ o geea, wɔ̃ gee deĩ le, wa wɔ̃ kɛzi piegɔ̃kɛɛ lɛ e mia zo sia, oo gbũ ko mɔ kɔaa zi ko bɛi Wala we kɛɛa ko kɛɓe laa mɛdã. Ye kɔaa zi Kɛlɛi la mia ni o die piea wɔ̃ nyɔɔ ni lɛ e ɓɔ o la luo gaaa lɛ ko yaá yia wɔ̃ maa, lɛɛ ko fãawaa die ɓo. Pakiemɔ Gbuozɛ lɛ ko kɛ luo yaaka piea kɛpiaa, oo wɔ̃ piegɔ̃kɛɛ lɛ a kɛmia o o mɛ si lɛ mɔ́ zee mia lɛ ɓea kɛ. A kɛɛɛ lɛɛ wɔ̃ e Baabo yia kɛ die ɓo wanazɛ ɛ̃ɛ̃ aa zi ko bɛi kɛɓe kɛɛ a kaa zɔ̃ɔ̃ ko lɛɛ. Pakiemɔ gbuozɛ seĩ kɛpiaa, oo mia lɛ waa o die nɔ Wala lɛɛ o a we kɛɛ batai kɛ.

  • Mɛ e pakiemɔ gbuozɛ nia kɛ gbũ gelizɛ ka?

  • Zi kpɛɛ lɛ i bɛi gbumɔ sɔlɔɓo a ka ye ɓaa lo pakiemɔ gbuozɛ mɔɔ ka?