Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

 PƐ ZƆ̃̀Ɔ̃̀ PÌÀ 5

Mɛ I Lo A Gɛ̃ɛ Zihova La Kela Vɔ Wa Pakiemɔ Kũpia?

Mɛ I Lo A Gɛ̃ɛ Zihova La Kela Vɔ Wa Pakiemɔ Kũpia?

Argentina

Sierra Leone

Belgium

Malaysia

Mia bunuzɛ waa tea lo Wala kɛi mɔ gbaa. Ɓii oó wɛ̃ilɔɔ kpanazɛ lɛ a gbɛ̃ɛ̃ lɛ kɛɓe mɔɔ yiɓoa nɔɔfe gɛ̃ yi ɛ̃ɛ̃ Wala Lewe lɛ o maa lɛɛ́ zoyage nɔ o lɛɛ. Ye mɔũ lɛ kilia, mɛ laa mɔ ɓa mɔɔ lo ɓo Zihova la Kela vɔ wa pakiemɔɔ yi? Mɛ i lo a gɛ̃ɛ̃ yi?

Ii lo kɛɛ mia lɛ o lɔkɛ o kie ni ka ɛ̃ɛ̃ waa kpaa mia kaa fĩa zogeli ka. Kɛlɛi la toapiemia lɛ o kɛ mɔ lie zeea, o nu o kie ba nukiela yi deĩ le. O pa o kie mɔ waa gbini Wala lɛɛ, waa Baaboa mɛdã ɛ̃ɛ̃ waa o kie ni fãawaa. (Hííbúlù 10:24, 25) Kɛ o kie ba lɔkɛa yia, a kɛ waa yi dɔ kelɛ o o ɓɛĩ ni lɛ o leege vɔ lɛ o Kɛlɛi la toapiemia kaa fĩa. (2 Tɛsàlónìà 1:3; 3 Zɔ̃̀ɔ̃́ 14) Koo to wɔ̃ kɛkɔ nɔ dooa pie kɔaa geli sɔlɔɓo.

Ii lo zi i bɛi tooa Baabo liewe kpo vɔɔ piea mɛdãã. Zi lɛ a ka Baabo yia, gɔ̃a wa loa ɛ̃ɛ̃ nɔɔɓe ni seĩ o nu o kie ba lɛ doo mɔ waa gbini Wala lɛɛ. Pɛ zɔ̃ɔ̃ mia gikãazɛɛ oo gbũ ko mɔ Baaboa ka. Kɛɛ o zi kò bɛi tooa liewe kpo vɔ lɛ o Baabo yia pie ko zi kɛɓe yi luo seĩ kaa yima. (Deuteronomy 31:12, NW; Nehemiah 8:8, NW) Mia oo bɛi da tã ɓoo wa Baabo yi wɔ̃ lɛ mia seĩ o geea ba. Laa kɛ kɔaa wɔ̃ lɛ ko zo laa mɔɔ wɔ̃ gee.​—Hííbúlù 10:23.

Ɓa zodɔamɔ lɛ e i kɛlɛ Wala wɛ̃ĩa mɛ lɛɛ lo kɛɛ gaga. Apɔsɔlɔ Pɔɔ a gee nukiela ni o kɛ mɔ a zi yii yia doo lɛɛ: “Ka gɛ̃̀-lɔ̀ aà m kɛ nyɔ́ɔ̀ɔ, kɔ̀à ɓi nì kɔ́á gbũ̀-mɔ̀ sɔ̀lɔ̀ ɓo e kíe ka tó ka zì zò-dɔ̀à-mɔ̀ɔ áà gbũ̀ m mɔ̀, . . . tó m zìa bɛ̃̀ɛ̃̀ áà gbũ̀ ka mɔ̀.” (Wólómà 1:11, 12) Kò ko leege vɔ ko kɛ̀ ko kie ba teele pakiemɔ yia, lɛɛ ko zodɔamɔ mɛ kɛ gaga ɛ̃ɛ̃ koo dɔ gaga kó kɛɓe kɛ lɛ Kɛlɛi la toapiemia lɛ ɓe.

Ii loa naa i nu ko pakiemɔɔ ye e nua mɔ kɛɛ i wɔ̃ ni o kilia gɛ̃ i die lɛɛ? Oo lo i sɛnɛ ɓoo zogeli ka yi. Oó pɛ nɔɔfe go pakiemɔɔ do wɛ̃ĩ. Oó pɛ​—ɓo mia mɔ yi.

  • Wɔ̃ gɔ̃a kpɛɛ lɛ pakiemɔ ni lɛ o ko nukiela yia e toa pie?

  • Zi kpɛɛ lɛ kɔa lò pakiemɔ yia e gbũa kɔa mɔ?