Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

5. Mia Wũ-mɛ-ɓo-pɛɛ—Wala La Gbaapɛ Kpanazɛ

5. Mia Wũ-mɛ-ɓo-pɛɛ—Wala La Gbaapɛ Kpanazɛ

1 KO SEĨ KOO NAA MIA WŨ-MƐ-ƁO-PƐƐ KA

“Lɛ a mɔ e kɛ lɛ Mi Gbe lɛ ɓe . . . e nu e yɛɓo kɛ mi mɔ, ɛ̃ɛ̃ e e zi kɛɓe nɔ, kɛ e mia bunuzɛ ɓo wɔ̃ yɔɔ yi.”​—Mafiu 20:28

Mɛ e kɛ lɛ kɔa naa mia wũ-mɛ-ɓo-pɛɛ ka?

 • Zɛnɛse 3:17-19, NW

  Lɛ Adã e Wala we toa, e ɓɛɛla kpanazɛ lɛ e kɛ wa Zihova o fĩaa, wa la kɛɓe lɛ niɓo lɛɛ́ gbaa kɛ a yi, ɛ̃ɛ̃ a pa lɛ e kɛ Paledaa kaa gini.

 • Woloma 5:12

  Wɔ̃ lɛ Adã a kɛɛ, e nu kɛwɔ̃ yɔɔ kɛɛ wa ga ka mia gbĩ mɔ.

 • Ifísɔ̃ 1:7

  Mia wũ-mɛ-ɓo-pɛɛ, lɛ zi lɛ Zihova e mia laá kɛwɔ̃ yɔɔ kɛɛ wa ga kɛlɛɛ ka.

2 ZIHOVA E MIA WŨ-MƐ-ƁO-PƐƐ NƆ

“E e Gbe nɔ́ doo e kɛ a kɛlɛɛ vɔ kpoula zee, kɛɛ ko kɛɓe sɔlɔɓo a kolola.”—1 Zɔ̃ɔ̃ 4:9

Zi kpɛɛ lɛ Zihova e mia wũ-mɛ-ɓo-pɛɛ nɔ a ka?

 • Sãã 49:7, 8, NW

  Kɔa do nɔɔfe kɔaá bɛi kɛɓe pulu lɛ Adã a ginia sɔ̃ɔ nɔɔ.

 • Luu 1:35

  Zihova e e Gbe nɔ doo e kɛ a kɛlɛɛ vɔ kpoula zee kɛ o ye miagbunu lɛ niɓo wa a yia ka.

 • Woloma 3:23, 24; Hiibulu 9:24

  Lɛ Zizɛ e wɛlɛ ga kɛlɛɛ, e lo e mɛi lɛi sɛlɛ yi, e la kɛɓe lɛ niɓo wa a yia nɔ Zihova lɛɛ mia wũ-mɛ-ɓo-pɛɛ wɛ́lɛ ka.

3 MIA WŨ-MƐ-ƁO-PƐƐ, LƐƐ ZODƆAMƆ KPOKPO NƆ KO LƐƐ

“Lɛɛ lo o nyiɛ-yii soloo o nyiɛ fefe le. Ga nɔɔfe do lɛɛ́ lo gbaa kɛɛ ɓe.”—Wɛlɛvelesɔ̃ 21:4

Zi kpɛɛ lɛ mia wũ-mɛ-ɓo-pɛɛ e bɛi gbũua kɔa mɔ?

 • 1 Zɔ̃ɔ̃ 1:8, 9

  Wala lɛɛ bɛi die ko sɔ̃ɔ yɔɔ la.

 • Hiibulu 9:13, 14

  Ko zo pie lɛɛ bɛi kɛɛ pulu Wala wɛlɛ mɔ.

 • Woloma 6:23

  Zodɔamɔ lɛ kɔa kɛlɛ kelɛ kɔaa lo kɛɓe wɔlɔwɔlɔ sɔlɔɓoo.

 • Gɛlesia 2:20

  Gbaapɛ lɛ e mia wũ-mɛ-ɓo-pɛ kaa, laa zɔ̃ɔ kelɛ Zihova wa Zizɛ oo lɔkɛ kɔa ka kpokpo ɓo.

4 LAA MƆ KO KO KƆYA MIA WŨ-MƐ-ƁƐ-PƐƐ WI

“Wala . . . a mɔɔ e gbe doo nɔ e kɛ a kɛlɛɛ nɔ . . . kɛɛ mi nɔɔfe lɛ e e zo dɔ a Gbe e kilia mɔɔ, kɛ e kɛɓe wɔlɔwɔlɔ sɔlɔɓo.”—Zɔ̃ɔ̃ 3:16

Zi kpɛɛ lɛ kɔa bɛi a zɔ̃ɔa kelɛ kɔaa Wala zuo ɓo mia wũ-mɛ-ɓo-pɛɛ wɛĩ?

 • Zɔ̃ɔ̃ 17:3

  I Zihova wa Zizɛ o dɔ, ɛ̃ɛ̃ i o piegɔ̃.

 • Luu 22:19

  I lo Zizɛ Ga-to-mia-yɛlɛ-pie Kpilia la kɛɛ seĩ ka.

 • Zɔ̃ɔ̃ 3:36; Zĩĩ 2:26

  Yekɛ ɓa gee nɔ ɓɔɔ i zo dɔɔ lɛ Zizɛ mɔ laa mɔ i wɔ̃ dɔ kɛ. I wɔ̃ lɛ Zizɛ a zɔ̃ɔ ko lɛɛ kɛ.