Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

13. Ka Gbaapɛ Lɛ E Kɛɓe Kaa Si Kpanazɛ

13. Ka Gbaapɛ Lɛ E Kɛɓe Kaa Si Kpanazɛ

1 KA GBAAPƐ LƐ E KƐƁE KAA SI KPANAZƐ

“Ɓi lɛ i kɛɓe gana kaa.”​—Sãã 36:9, NW

Zi kpɛɛ lɛ kɔa bɛi kɛɓe sii a ka kpanazɛ?

2 KƐƁE WA LIA

“Pɛ ɓeee seĩ la kɛɓe lɛ e a lia kaa, ɓii wa kɛɓe lɛ a yi.”​—Livelekɔ 17:14, NW

Zi kpɛɛ lɛ Wala e kɛɓe wa lia wɔ̃ gɛ̃ a ka?

3 LIA DA YƐƁO PIE KƆ LƐ ZIHOVA E WEEA MƆƆ

“Zizɛ lia lɛɛ ko mɛ pɛlɛ, to ko zi kɛwɔ̃ yɔɔ seĩ aa ɓo ko mɔ.”​—1 Zɔ̃ɔ̃ 1:7

Mɛɛ wɔ̃ lɛ ko sɔlɔɓo ga lɛ Zizɛ a ɓoa kolola?

  • Livelekɔ 17:11, NW

    Mɔ zeea, ye Eezɛlɛmia waa kɛwɔ̃ yɔɔ kɛɛ, oo kpe kã Zihova lɛɛ. Oo salaɓo tolopɛ ka to waa gee salaɓo-wala-mɔ-mi lɛɛ e a lia do kaa salaɓoalapɛɛ la.

  • Mafiu 20:28; Hiibulu 9:11-14

    Lɛ Zizɛ e nu kpoula zeea, e lɔɔ lɛ a gbɛ̃ɛ lɛ salaɓo tolopɛ ka mɔɔ ɓo tãã, lɛ e la kɛɓe ɛ̃ɛ̃ e lia kaa ko kɛwɔ̃ yɔɔ wɛĩa ka.

  • Zɔ̃ɔ̃ 3:16

    Zizɛ la kɛɓe e kɛ kpokpo ɓo kpanazɛ lɛ Zihova a wɛlɛ ga kɛlɛ lɛ e lo lɛia ka. Zihova e zi leɓo kɛ mia seĩ lɛ o o zo dɔ Zizɛ mɔɔ o kɛɓe wɔlɔwɔlɔ sɔlɔɓo.