Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

11. Mɛɛ E Kɛ Lɛ Kɔa Wàa Ɓele Nyɔɔ Ɓɛ

11. Mɛɛ E Kɛ Lɛ Kɔa Wàa Ɓele Nyɔɔ Ɓɛ

1 YE WA ZIHOVA KA KƐ A KƐ KƆA WÀA ƁELE

“Ye wa sɛ kɛ ko ko yɛlɛtaa kelɛ Wala wanazɛɛ lɛɛ kɛwɔ̃ yɔɔ kɛ, kɛ bɛ̃ɛ Mi Yikɛgaa Seĩ Laa Kɛlɛɛ e wɔ̃ yɔɔ kɛ!”​—Zoo 34:10, NW

Mɛɛ e kɛ lɛ wàa lɛ kpoula zee zi suua ka?

 • 1 Zɔ̃ɔ̃ 5:19

  Mi lɛ kpoula zee laa kɛlɛɛ lɛ e Setɔ̃ ɛ̃ɛ̃ Dɛɓo kaa.

 • Ikilisiase 8:9, NW

  Miagbunu oo kɛ mia ye o toa waa wàa ɓele.

 • Ikilisiase 9:11, NW

  Luo do kaa mia oo wàa ɓele, ɓii o kɛ lɛ yɔɔ mɔ luo yɔɔ ka.

 • 1 Pilɛ 5:7

  Lɔkɛamɔ kpokpo lɛ Zihova kɛlɛ mia wɛĩ. Laá naa e o gɛ̃ waa wàa ɓele.

2 SETƆ̃ E SU DƆ ZIHOVA MƆ KELƐ BƐI WAA MƆ E LIE SI MIA KA

“Wala laa yidɔ kelɛ . . . i nyiɛ lɛɛ lo folo ɛ̃ɛ̃ ii lo kɛɛ lɛ Wala lɛ ɓe, ɓaa wɔ̃ yie wa wɔ̃ yɔɔ dɔ.”​—Zɛnɛse 3:5, NW

Mɛɛ e kɛ lɛ Zihova lɛɛ́ gbaa su lɛ Setɔ̃ a dɔ a mɔɔ vɛi zɛ?

 • Zɛnɛse 3:2-5, NW

  Setɔ̃ a gee kelɛ Wala lɛ liesimi sɔ̃ɔ yɔɔzɛ ka. Setɔ̃ a naa mia o si wana ka kelɛ bɛi lɛ o mɔ o o zɔ̃ɔ si wɔ̃ kpeĩ wa wɔ̃ yɔɔ fĩa.

 • Zoo 38:7, NW

  Setɔ̃ e su dɔ Zihova mɔ la vɔmia lɛɛkɔɛi bunuzɛ wɛlɛ mɔ.

3 SETƆ̃ LA SU A DƆƆ, A GBA AA YƐ A LA

“Bɛi wa mi lɛ taapiea mɔ kɛ bɛ̃ɛ e zi zɔ̃ɔ e die lɛɛ.”​—Zɛlemaya 10:23, NW

Mɛɛ e kɛ lɛ́ miagbunu waa wàa ɓele luo gbeĩ pie ke?

 • Aazaya 55:9, NW

  Miagbunu waa gomɛnɛ suu gbɛɛ gbɛɛ ya e kie mɔ, kɛɛ bɛi wa o mɔ kɛ o lie si kpoulaa ka kpokpo ɓo, ye Wala kɔ wa o piea ka.

 • 2 Pilɛ 3:9, 10

  Zihova lɛɛ e zo kũ tãã ɛ̃ɛ̃ aa luo nɔ ko lɛɛ kɛ ko a dɔ ɛ̃ɛ̃ ko a si ko Wũlami ka.

 • 1 Zɔ̃ɔ̃ 3:8

  Pɛ seĩ lɛ Setɔ̃ aa yi siea, Zihova lɛɛ lo a kɛɛ Zizɛ a bɛi zeĩ.

4 I GBINI ZIHOVA LƐƐ I DIE ZO KA

“I kɛ gikãazɛ, m gbe, . . . kɛ m yei-si-m-mɔ mia wee daa mɔ.”​—Pɔlɔvɛɛ 27:11, NW

Mɛɛ e kɛ lɛ Zihova lɛɛ́ ko kũ gana ka kɛ ko gbini a lɛɛ?

 • Pɔlɔvɛɛ 30:24, NW

  Zi lɛ wii vɔ kɛɛ lɛ a kaa lɛ o wɔ̃ kɛ a kaa, kɛɛ Zihova aa zɔ̃ɔ-si-die-lɛɛ nɔ ko lɛɛ. A too lɛ ko ka e kea koo lo gbini a lɛɛ ɛ̃ɛ̃ koó lo gbini a lɛɛ ka.

 • Mafiu 22:37, 38

  Zihova laa naa ko gbini a lɛɛ ɓii koo lɔkɛ a kaa wɛĩ.