2020 Circuit Assembly Program (with Circuit Overseer)

2019-2020 Sɛki Ɛsamele Wɔ̃ Yakielezɛ—A Ye Lɛ Sɛki Lagɛ̃-mi Doo E Nua Mɔɔ

I wɔ̃ yakielezɛɛ si kɛ i to sɛki ɛsamele e kea pie. Ɛsamelea wũlawe lɛ e “Lɔkɛamɔ Lɛɛ Mia Yi Kɛ Gaga.”

“Lɔkɛamɔ Lɛɛ Mia Yi Kɛ Gaga”

Wɔ̃ yakielezɛɛ lɛɛ lo zi lɛ lɔkɛamɔ diee laá wɔ̃-yidɔ-kɔ laa kɛɛ ko yima, ɛ̃ɛ̃ wɔ̃ seĩ lɛ ko kɛɛ zi lɛ ko bɛi a kɛɛa lɔkɛamɔ kaa kelekele ko lɛɛ.

Wɛĩlɔɔ ni o Kea Yiɓoa Naa

Oo lo wɛĩlɔɔ ni o kea yiɓoo ye waa kɛ Baabo yiwɔ̃ ni lɛ o wɔ̃ yakielezɛ e kea yia geepiaa ka.