Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Ì vɔ í ló pɔɔ̀ káápìà yé e toá píéa mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Máá

2017-2018 Nukiela Ni Lɛ O Kpo Doo Yia Mɔɔ Ɛsanmele Wɔ̃-ya-kie-le-zɛ—A ye Lɛ Nukiela Ni Lɛ O Kpo Doo Yia La-gɛ̃-mi E Nua Mɔɔ

Yekɛ I Yi E Ga Wɔ̃ Yie Kɛɛ Mɔ!

Yekɛ I Yi E Ga Wɔ̃ Yie Kɛɛ Mɔ!

 Laapie

 • 9:30 Tã

 • 9:40 Tã Nɔ. 77 wa Sɛ̀nɛ Ɓoo

 • 9:50 Mɛɛ E Kɛ Lɛ Lɛ Gaga Kɛɛ Mia O Wɔ̃ Yie Kɛ?

 • 10:05 Wɔ̃-gee-deĩ-le: I kã Pɛ Taa I Dietĩ Zi Naa Ka Wɔ̃ Lɛɛ Mɔ

  • I Lo Ɓɛɛla Kɛpia Lɛ E Fãalaa Mɔ Gikã Ka

  • Geli wa kpɛɛ yɛɛ lɛ lɛ sɛɛ kũ i zɔ̃ɔ̃ ka

  • I Gele Gɔ̃ Zo Kɛ Ɓɛĩ Gbɛɛ Wa Pɛ Mɔ Ka

  • I Yɛɓo Kɛ Tooliezaa Lɛ Pɛ do lɛɛ́ Bɛi A Ɓoo I Kɛlɛɛ Wɛĩ

 • 11:05 Tã Nɔ. 45 wa Da-mia-too-la-wɔ̃

 • 11:15 I Wɔ̃ Yie Kɛ Mia Seĩ Lɛɛ Luo Seĩ Ka

 • 11:30 Die-nɔ-Wala-lɛɛ wa Batai kɛɛ

 • 12:00 Tã Nɔ. 63

 Nyɛnɛi

 • 1:10 Tã

 • 1:20 Tã Nɔ. 127 wa Sɛ̀nɛ Ɓoo

 • 1:30 Baabo Yiwɔ̃ Geee lɛ lɛ Mia Seĩ Wɛĩa: Yekɛ I Yei Si Wala Mɔ—Le Kpɛɛ Yi?

 • 2:00 The Watchtower Yiwɔ̃ Die Geee

 • 2:30 Tã Nɔ. 59 wa Da-mia-too-la-wɔ̃

 • 2:40 Wɔ̃-gee-deĩ-le: I Kɛ Pɛ Taapia Gɛɛ Pulu La

  • I Baaboa Geee Kɛ I Zi Yiikɔ Kpeĩ Ka

  • I Liewe Kpo Ni Lɛ O Baabo Yia Da Yɛɓo Pie Ɓa Kɛɓe Yi

  • “Yekɛ Ɓa To I Kɔ Yi E Ga”

 • 3:40 Mɛ Kɔa Lo A Sɔlɔɓoo Ye Kɔa Yi Lɛɛ́ Gaa Ka

 • 4:15 Tã Nɔ. 126 wa Sɛ̀nɛ Ɓoo