Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Ì vɔ í ló pɔɔ̀ káápìà yé e toá píéa mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Máá

2017-2018 Nukiela Ni Lɛ O Kpo Doo Yia Mɔɔ Ɛsanmele Wɔ̃-ya-kie-le-zɛ—A Ye Lɛ Mi E Go Bɛtɛ Aa Nua Mɔɔ

I Wɛĩlɔɔ Ni O Kea Yiɓoa Naa

I Wɛĩlɔɔ Ni O Kea Yiɓoa Naa
  1. Mɛ e “Kɛlɛi zi lɔɔɔ ka”? (Gɛl. 6:2)

  2. Zi kpɛɛ lɛ kɔa bɛi tooa Kɛlɛi zi lɔɔɔ pie ye bɛ̃ɛ̃ mia wá i gɛ̃pia ka? (1 Kɔl. 10:31)

  3. Zi kpɛɛ lɛ kɔa toa Kɛlɛi zi lɔɔɔ pie ye kɔaa kɛ wala lewe geepiaa ka? (Luu 16:10; Maf. 22:39; Apɔ 20:35)

  4. Mɛ e Kɛlɛi zi lɔɔɔ kɛ kpanazɛ e diea Mooze zi Lɔɔɔ la? (1 Pilɛ 2:16)

  5. Zi kpɛɛ lɛ mia o kie sia lɛɛ wa nɛyemia o bɛi tooa Kɛlɛi zi lɔɔɔ pie o pie kɛi? (Ifi. 5:22, 23, 25; Hiib. 5:13, 14)

  6. Zi kpɛɛ lɛ i bɛi tooa Kɛlɛi zi lɔɔɔ pie kii kɛi? (Ps. 1:1-3, NWT; Zɔ̃ɔ̃ 17:14)

  7. Zi kpɛɛ lɛ kɔa bɛi lɔkɛa kɔa kie ni ka, lɛ zi nɔ Zizɛ e lɔkɛa kɔa kaa lɛ ɓe? (Gɛl. 6:1-5, 10)