Skip to content

Skip to table of contents

Iehova Ena Witnes Taudia

Select language Motu

Hariharibada Tauna Na Bae Hanamoa

Hariharibada Tauna Na Bae Hanamoa

IDAUNEGA amo boubou karana na tomadiho momokani kahana badana ta. Israel taudia ese animal e bouboulaiva, bona Kristen taudia ese hanaihanai Dirava ‘iheatolaina na edia boubou ḡauna ai e halaoa.’ To, Dirava ese boubou ḡaudia ma haida danu e moalelaimu. (Heb. 13:15, 16) Unu boubou ḡaudia ese moale bona hahenamo e mailaimu, ini haheitalai ese e hahedinaraimu heḡereḡerena.

Abidadama hahinena Hana na e ura dikadikava natuna ta baine havaraia, to ia na gabani. Ḡuriḡuri ai Iehova e gwauhamata henia bema natuna ta baine havaraia, ia ese “Iehova ma [baine] henia lou, ena mauri dinadia iboudiai.” (1 Sam. 1:10, 11) Gabeai, Hana na e rogorogo bona natuna ta e havaraia, ladana na Samuel. Samuel na rata e rakatania murinai, Hana ese dubu helaḡa e laohaia, ena gwauhamata heḡereḡerena. Hana na mai ena ura ida boubou ḡauna e heni dainai Iehova ese e hanamoa. Hana ese natuna 5 ma e havara, bona Samuel na peroveta bona Baibul itorena tauna ta ai ela.​—⁠1 Sam. 2:21.

Hana bona Samuel heḡereḡeredia, hari ina negai Kristen taudia na edia mauri ibounai lalonai Ihavarada Tauna e hesiai heniamu. Iesu na e gwauhamata Iehova itomadiho henina totona ta henimu boubou ḡaudia na baine hanamodiamu.​—⁠Mar. 10:28-30.

Kristen taudia ginigunadia edia negai, momo na mai dibadia Kristen hahinena ta, Doreka, na “kara namodia bona hebogahisi karadia” e hahedinaraiva, unu amo ma haida baine durudia. To madi “e gorerea, bona e mase” neganai kongrigeisen taudia iboudiai na e lalohisihisi. Hahediba taudia e kamonai Petro na una gabu ai neganai, hereva e siai bainela haraḡa. Petro ese Doreka e hatorea isi lou neganai, iboudiai na e moale dikadika. Una na nega ginigunana aposetolo tauna ta ese ta e hatorea isi lou. (Kara 9:36-41) Dirava ese Doreka ena kara namodia na se laloboio. (Heb. 6:10) Iena hariharibada sivaraina na Baibul ai e torea ita ese baita tohotohoa totona.

Danu aposetolo Paulo na ena nega e heni bona ma haida e durudia karana amo haheitalai namona e hahedinaraia. Paulo ese Korinto Kongrigeisen e tore henidia neganai, eto: “Lau na mai moalegu ida egu kohu baina ha-ore bona tau-anigu danu baina ha-orea, umui laumamui daidiai.” (2 Kor. 12:15) Paulo na e diba bema ta na ma haida idurudia totona ena nega baine heni neganai baine moale diba, bona Iehova ena hahenamo bona lalonamo baine abi.​—⁠Kara 20:24, 35.

Una ese e hahedinaraiamu, Basileia ḡaukaradia bona tadikakada idurudia karana ai eda nega bona goada ta ḡaukaralaimu neganai, Iehova na e moalemu. To dala ma haida ai Basileia iharorolaina ḡaukarana baita durua diba, a? Oibe! Eda lalokau baita hahedinaraia dalana ta na, eda kontribiusen amo Dirava baita hanamoa diba. Unu kontribiusen ese tanobada heḡeḡemadai haroro ḡaukarana, misinari bona ful-taim hesiai taudia danu e durudiamu. Bona eda kontribiusen ese pablikeisen bona vidio ihahanaidia ḡaukarana e duruamu, disasta negadiai heduru e henimu, bona Kingdom Hall matamatadia ihaginidia ḡaukarana e duruamu. Ta diba momokanimu, Dirava ese hariharibada tauna na e hanamoamu. Danu, eda ḡau namodia Iehova ta heniamu neganai, ia ta hanamoamu.​—⁠Her. 3:9; 22:9, NWT.