Skip to content

Skip to table of contents

Iehova Ena Witnes Taudia

Select language Motu

THE WATCHTOWER (STUDY EDITION) March 2017

Ina gima kohorona na May 1-28, 2017 ai baita stadilaimu atikol e herevalaidia.

LIFE STORY

Aonega Taudia ida Na Raka Hebou Dainai Namo Na Davari

William Samuelson na ena ful-taim hesiai ḡaukara lalonai asainmen idauidau e abi.

Daidia Baita Matauraidia Na Namo?

Daidia baita matauraidia, bona dahaka dainai? Edena dala ai haida ba matauraidia karana amo namo ba davari?

Bavabidadama​—Abi Hidi Maorodia Ba Kara!

O karamu abi hididia haida ese emu mauri baine hanamoa eiava baine hadikaia diba. Dahaka ese baine durumu diba abi hidi maorodia ba kara?

Mai Kudoumu Idoinai ida Iehova Ba Hesiai Henia!

Iudea pavapavadia Asa, Iehosafat, Hesekia, bona Iosia na kerere haida danu e kara. To Dirava ese e itadia idia na mai lalodia idoinai ida Ia e hesiai henia. Dahaka dainai?

E Tore Ḡaudia be mai Kudoumu Idoinai ida O Badinamu, A?

Haida edia kerere bona Baibul ai e herevalai taudia edia kerere amo, ḡau momo baita dibamu.

Tura Namona Hetura Karana E Dikamu Neganai

Reana nega ta turamu namona ta na e uramu baine goada lou. Edena dalai ba durua diba?

Idaunega Hoduna ta ai Baibul Ladana ta Mia

Laḡani 2012 ai, akioloji taudia ese laḡani 3,000 gunanai e miava hoduna ta e davaria. Dahaka dainai una hodu na mai anina bada?