Skip to content

Skip to table of contents

Iehova Ena Witnes Taudia

Select language Motu

Cook Island ai haida e vavediamu hebou baema

EDA KRISTEN MAURI BONA HESIAI ḠAUKARA–HEBOU PEPANA September 2017

Haroro Daladia

Gima Kohorona iherevalaina dalana bona Baibul bona saiens ai hereva momokani ba hahedibalaia dalana. Unu dala ba ḡaukaralai emu haroro herevadia ba heḡaeḡaelai.

DIRAVA ENA HEREVA ENA NAMO

Tomadiho Ḡoevana E Haginia Lou!

Esekiel ena dubu matahanaina ese Babulono ai Iuda abidadama taudia oredia e hadibadia tomadiho ḡoevana na ma baine gini lou.

KRISTEN EDIA MAURI

Dahaka Dainai Tomadiho Ḡoevana O Laloa Badamu?

Tomadiho ḡoevana na vada e haginia. Hanaihanai Iehova Dirava idibana bona ihesiai henina hahenamona o laloamu, a?

DIRAVA ENA HEREVA ENA NAMO

E Hanamoa Lou Israel Besena ese Bae Moalelai Hahenamodia

Esekiel ena dubu matahanaina ese e hahedinaraia tomadiho ḡoevana na ma baine gini lou dainai, orea iboudiai na bae ḡaukara hebou bona bae noho namonamo diba.

DIRAVA ENA HEREVA ENA NAMO

Iehova Ibadinana Karana Na mai Ena Hahenamo

Heberu memerodia tatoi edia sivarai ese baine hagoadada diba Iehova Dirava baita badinaia totona.

KRISTEN EDIA MAURI

Hahetoho Negadiai Dirava Ba Badinaia

Iesu Keriso na hahetoho e davari negadia ai Dirava e badinaia. Kara dika taudia ese Dirava dounu bae badinaia diba hahetoho bae davari neganai, a?

KRISTEN EDIA MAURI

Varavara ta Murimuri ai Bae Atoa Neganai, Dirava Ba Badinaia

Varavara ta murimuri ai bae atoa neganai, Iehova Dirava baita badinaia karana baine tohoa. Dahaka ese baine duruda diba Dirava baita badinaia totona?

DIRAVA ENA HEREVA ENA NAMO

Iehova O Hesiai Henia Hanaihanaimu, A?

Daniel na hanaihanai Dirava e hesiai heniava. Ḡau ta ese ena tomadiho karana na se koua.

KRISTEN EDIA MAURI

Ba Hadibadia Iehova Bae Hesiai Henia Hanaihanai Totona

Pablisa matamatadia ba hadibadia haroro ḡaukara bae goadalaia bona bae karaia hanaihanai totona. Emu stiuden ba durua pablisa namona ai bainela.