Skip to content

Skip to table of contents

Iehova Ena Witnes Taudia

Select language Motu

Georgia ai Ruma Bese Baine Moale buklet e hariharilaiamu

EDA KRISTEN MAURI BONA HESIAI ḠAUKARA–HEBOU PEPANA November 2017

Haroro Daladia

Gima Kohorona iherevalaina dalana bona Dirava ladana ba hahedibalaia dalana. Unu dala ba ḡaukaralai emu haroro herevadia ba heḡaeḡaelai.

DIRAVA ENA HEREVA ENA NAMO

“Iehova Ba Tahua, Bena Ba Mauri”

Dirava ba tahua anina be dahaka? Iehova asie tahua Israel taudia edia amo dahaka ta dibamu?

KRISTEN EDIA MAURI

Eda Hesiai Ḡaukara Baita Hanamoa Dalana—Lou Henia Ta Baita Karaia

Edena dala ai lou henia ba karadia namonamo diba? Edia ura ba habadaia, vadivadi ta ta emu ura ḡauna badana ba laloa, bona stadi ba hamatamaia.

DIRAVA ENA HEREVA ENA NAMO

Emu Kerere amo Diba Bavabi

Iona sivaraina ese e hahedinaraiamu kerere ta karamu neganai Iehova Dirava ese ita na se hesikulaidamu, to e uramu eda kerere amo diba baita abi.

KRISTEN EDIA MAURI

Iona Bukana amo Baita Diba Ḡaudia

Iona sivaraina baita laloa dobumu karana ese be duruda dibamu, basita lalohisihisi, eda haroro ḡaukara ai lalohadai kereredia basita abi, bona ḡuriḡuri amo lalogoada baita abi.

DIRAVA ENA HEREVA ENA NAMO

Iehova be E Uramu Dahaka Baita Kara?

Dahaka dainai eda tomadiho karana lalonai eda hetura karana tadikakada ida na mai anina bada?

DIRAVA ENA HEREVA ENA NAMO

Lauma Dalanai Ba Gima Bona Ba Goada

Toana na Babulono taudia ese Iuda bae hadikaia karana na basine vara diba. To, peroveta herevana na baine ḡuḡuru, bona Habakuku na una nega baine naria totona.

KRISTEN EDIA MAURI

Emu Noho Dalana E Idaumu Neganai Lauma Dalanai Baita Gima Bona Baita Goada

Noho dalana e idaumu karana ese eda tomadiho bona hetura karana Iehova Dirava ida e hadikaiamu neganai, dahaka ese baine duruda lauma dalanai baita gima bona baita goada totona?