Ḡau iboudiai ese Iehova hairaina e gwauraia hedinaraimu. (Sa 19:1-4; 139:14) To, Diabolo ena tanobada ese mauri e hematama dalana e herevalaiamu karana amo Dirava se matauraiamu. (Ro 1:18-25) Tanobada ena lalohadai koikoidia be ede ba koudia diba toma, unu amo natumui lalodia bona kudoudia ai basie tubu? Idia ba durudia maraḡidia amo bae abia dae vaitani Iehova na e mauri momokanimu bona Ia na idia e lalodia badamu. (2Ko 10:4, 5; Ef 6:16) Ba nanadaidia namonamo sikuli ai e dibamu ḡaudia na bae gwaurai hedinarai, bona eda pablikeisen momo amo ba durudia lalohadiai maorona bae abia dae totona.Her 20:5; Iak 1:19.

TURAMU BE DAHAKA E GWAUMU—DIRAVA E NOHOMU EIAVA? VIDIO BA ITAIA MURINAI, INI HENANADAI BA HAERELAI:

  • Momo ese Dirava be ede e sivaralaia tomamu?

  • Emu sikuli ai tisa be dahaka e hahedibalaimu?

  • Dahaka dainai o laloamu Iehova na e nohomu?

  • Ta be ede ba durua toma bena baine abia dae momokani Dirava na ḡau iboudiai e havara?