1. Tomadiho iboudiai be nanamo, eiava?

Tomadiho iboudiai lalodiai, kara namo taudia haida e nohomu. Idia ediai, sivarai namona binai: Dirava ese idia na e itadiamu bona e lalodiamu. To, dubu taudia haida na kara dikadia e karamu. (2 Korinto 4:3, 4; 11:13-15) Ripoti haida ese e hahedinaraimu, dubu taudia haida na tuari, terorist, ala-ala, bona natu maraḡidia ihadikadia karadia lalodiai e vareaimu. Unu kara daidiai, Dirava e abidadama heniamu kara namo taudia e lalohisihisimu.​—Mataio 24:3-5, 11, 12 duahidia.

Tomadiho momokanina be Dirava e hamoaleamu, to tomadiho koikoina be Dirava e habaduamu. Badina tomadiho koikoina ese Dirava bona mase e hahedibalaimu dalana na, dia Baibel ena hahediba heḡeregerena. To, Iehova na e uramu, taunimanima ese Ia sivaraina momokanina bae dibaia.​—Esekiel 18:4; 1 Timoteo 2:3-5 duahidia.

2. Tomadiho ediai be dahaka be varamu?

Tomadiho momo na e tomamu Dirava e ura heniamu, a ḡau be, Satana ena tanobada e ura henia dikadikamu. Baita moale badina unu tomadiho ese Dirava basie koia diba. (Iakobo 4:4) Baibel ese tomadiho koikoidia iboudiai e gwauraidiamu, “Babulono badana.” Ina lada, “Babulono” na idaunega hanuana o siti ta ladana. Noa ena negai utu-utu e ore murinai, Babulono hanuana lalonai, tomadiho koikoi e hematama. Kahirakahira, taunimanima e koidiamu bona e daḡedaḡe henidiamu tomadihodia iboudiai na Dirava ese baine haoredia vaitani.​—Apokalupo 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8 duahidia.

Sivarai namodia ma haida bini: Tanobada heḡeḡemadai, tomadiho koikoidia lalodiai e nohomu kara namo taudia na Iehova ese dounu e lalodiamu. Iehova ese unu bamona  taudia na Baibel ena hereva momokani e hadibalaidiamu, bona e durudiamu tomadiho koikoi amo bae raka siri totona.​—Mika 4:2, 5 duahidia.

3. Kara namo taudia ese dahaka bae kara be namo?

Tomadiho momokanina ese bese iboudiai e hatamonadiamu

Baibel ena hereva momokani e uramu bae diba taudia, bona kara namodia e uramu bae kara taudia, na Iehova ese e lalodiamu. Ia ese idia e haḡanidiamu, tomadiho koikoi amo bae raka siri. Dirava e lalokau heniamu taudia na Dirava se moalelaimu ḡaudia iboudiai e dadaraimu.​—Apokalupo 18:4 duahia.

Idaunegai, aposetolo taudia ese sivarai namodia e harorolaiva negadiai, kara namo taudia na mai moaledia ida, una sivarai e abia daeva. Iehova ese mauri dalana matamatana idia e hadibalaidiava​—idia ese una mauri na e moalelaiava, badina ia na mai ahuna bona mai helarona. Edia haheitalai namona ese e durudamu, badina idia ese sivarai namona e abia daeva, bona edia mauri lalonai Iehova e atoa gunava.​—1 Tesalonika 1:8, 9; 2:13 duahidia.

Tomadiho koikoi amo e raka sirimu taudia iboudiai na Iehova ese e boiridiamu, iena orea lalonai bae vareai totona. Bema Iehova ena boiboi bavabia dae, Ia ese oi na ia turana ai baine halaomu, Iehova e toma henia dihomu bona e lalokau heniamu oreana matamatana lalonai baine abimu dae, bona mauri hanaihanai ahuna baine henimu.​—Mareko 10:29, 30; 2 Korinto 6:17, 18 duahidia.

4. Dirava be edena dalai tanobada latanai moale baine mailaia?

Dirava ese tomadiho koikoi baine hahemaoro henia na sivarai namona. Una murinai, taunimanima iboudiai bae noho namonamo. Tomadiho koikoina ta ese taunimanima basine hakaudia kerere bona basine hapararadia diba. Tanobada bae noholaia taudia iboudiai na mai lalotamonadia ida Dirava momokanina tamona bae toma henia diho.​—Apokalupo 18:20, 21; 21:3, 4 duahidia.