APOKALUPO bukana ese e herevalai ḡaudia na laulau herevadia. Heḡereḡere, ia ese ariara hahinena ta e herevalaia, bagunai na ina lada “Babulono badana” e hetore. Ina hahine na “tano idau-idau taudia” latadiai helai. (Apokalupo 17:1, 5, 15) Hahine korikori ta na unu basine kara toma diba, una dainai baita gwau dibamu Babulono badana na ḡau ta e  laulaulaia. Una dainai, una ariara hahine be dahaka e laulaulaia?

Apokalupo 17:18 ai, una hahine na e gwauraia, “hanua badana, hanua hanua pavapavadia e lohiadiamu hanuana.” Ina hereva “hanua,” na taunimanima edia orea ta e herevalaia. Una “hanua badana” ese “hanua hanua pavapavadia” e lohiadiamu dainai, ariara hahinena ladana Babulono badana na tanobada idoinai lalonai orea badana ta mai siahuna. Una dainai baita gwau dibamu ia na orea goadana ta. To, edena orea? Tomadiho oreana. Mani Apokalupo bukana ese una e hamomokaniamu kahadia haida aita ita.

Politikol, bisnes eiava tomadiho na orea badadia mai siahudia. Ariara hahinena ladana Babulono badana na dia politikol oreana, badina Baibul na e gwa, “hanua hanua pavapavadia” eiava ina tanobada politikol oreadia na ia ida “e heuda hanai.” Una anina na ia na ina tanobada lohiadia ida e ḡaukara heboumu, una dainai Baibul ese e gwauraiamu “ariara hahinena badana.”Apokalupo 17:1, 2; Iakobo 4:4.

Babulono badana na dia bisnes oreana, badina “hanua hanua edia hoihoi taudia” eiava bisnes oreadia idauidau na ia dainai bae tai. Baibul na e gwa, hanua pavapavadia bona hoihoi taudia na “dauhai” bae gini Babulono badana bae itaia. (Apokalupo 18:3, 9, 10, 15-17) Una dainai, baita gwau dibamu Babulono badana na dia politikol eiava bisnes oreana, to ia na tomadiho oreana.

Babulono badana na tomadiho oreana, badina Baibul na e gwaumu ena “babalau karadia” amo bese iboudiai e koidiamu. (Apokalupo 18:23) Babalau karadia iboudiai na demoni edia siahu bona tomadiho amo e maimu dainai, Baibul ese Babulono badana na e gwauraia “lauma dikadia edia noho gabuna.” (Apokalupo 18:2; Deuteronomi 18:10-12) Danu, Babulono badana ese tomadiho momokani e inai heniamu, “peroveta taudia” bona “helaḡa taudia” e daḡedaḡe henidiamu. (Apokalupo 18:24) Babulono badana ese tomadiho momokani e inai henia badamu dainai, “Iesu  e gwauraia hedinarai taudia” e daḡedaḡe henidiamu bona e hamasediamu. (Apokalupo 17:6, Nega Matamata Baibel) Una dainai, ariara hahinena ladana Babulono badana ese tanobada ena tomadiho koikoi iboudiai e laulaulai, Iehova Dirava e dadaraiamu tomadiho oreadia iboudiai.