Skip to content

Skip to table of contents

Iehova Ena Witnes Taudia

Select language Motu

 KAROA 2

Rebeka Na E Ura Iehova Baine Hamoalea

Rebeka Na E Ura Iehova Baine Hamoalea

Rebeka na Iehova e lalokau heniava hahinena. Ia adavana ladana na Isaak. Ia danu Iehova e lalokau heniava. Rebeka bona Isaak be ede e hedavari toma bena e headava? Rebeka be edena dalai e urava Iehova baine hamoalea? Mani ia sivaraina aita itaia.

Isaak tamana be Abraham bona sinana be Sara. Idia na Kanana ai e nohova, una tano taudia ese Iehova na asie tomadiho heniava. To Abraham na e urava natuna na Iehova e tomadiho heniava kekenina baine adavaia. Una dainai, ena hesiai tauna, reana Eliesere, e siaia Haran bainela, Isaak adavana baine ha tahua. Haran na Abraham varavarana e nohova gabuna.

Rebeka na e ura baine hekwarahi kamelo ranu baine henidia

Eliesere na Abraham ena hesiai taudia ma haida ida ela. Idia na gabu daudau e rakaia. Idia ese aniani bona harihari ḡaudia na kamelo ten latadiai e ato bena e laohai. To, Eliesere ese Isaak baine adavaia kekenina be ede baine abia-hidi toma? Haran ai e kau neganai, ranu guri badinai e nari, badina ia na dibana hanua taudia na baema ranu baeme utu. Iehova e ḡuriḡuri henia bena e gwa: ‘Bema hane-ulato ta baina noia lau ranu taina baine henigu, bena dia lau mo baine henigu to egu kamelo danu, baina diba o abia-hidi hane-ulatona bunai.’

 Bena Rebeka na ranu gurina ela. Baibel ese e gwauraiamu ia na mai hairana. Eliesere ese e noia ranu taina baine henia, bena Rebeka e gwa: ‘Namo, madi ba inu, bona bainala ranu ma haida baina utu emu kamelo baina ha inulaidia.’ Mani a laloa! Kamelo na ranu momo herea e inumu, una dainai Rebeka na ranu gurina e lao loulouva ranu e utuva. Laulau o itaiamu, ia na e hekwarahi bada hereamu, ani?Eliesere na Iehova ese ena ḡuriḡuri e haerelaia dalana e itaia neganai e hoa.

Eliesere ese harihari ḡaudia namodia momo na Rebeka e henia. Ia ese Eliesere bona hesiai taudia ma haida e boiridia ia tamana ena ruma baela. Bena Eliesere na Rebeka ena bese vairadiai Abraham ese e siaia badina, bona Iehova ese ena ḡuriḡuri e haerelaia dalana e herevalaia. Una dainai, idia na e moale Rebeka ese Isaak baine adavaia.

Rebeka na Eliesere ida Kanana ela bona Isaak e adavaia

To o laloamu Rebeka e ura Isaak baine adavaia?Rebeka na e diba Eliesere na Iehova ese e siaia. Una dainai, ena bese ese e nanadaia bema ia na e uramu bainela Kanana ai Isaak baine adavaia neganai, ia eto: ‘Oibe, na uramu bainala.’ Bena Eliesere ida ela. Kanana ai e kau neganai, Isaak ida e headava.

Rebeka ese Iehova ena ura e badinaia dainai, Iehova ese e hanamoa. Laḡani momo muridiai, Iesu na iena bese amo e vara! Bema Rebeka heḡereḡerena Iehova bo hamoaleamu, Iehova ese oi danu be hanamomumu.

EMU BAIBEL AI BA DUAHI

  • Genese 12:4, 5; 24:1-58, 67