Skip to content

Skip to table of contents

Iehova Ena Witnes Taudia

Select language Motu

 KAROA 9

Ieremia ese Iehova Iherevalaina Se Hadokoa

Ieremia ese Iehova Iherevalaina Se Hadokoa

Dahaka dainai taunimanima ese Ieremia e badu heniamu?

Iehova ese Ieremia e durua

Nega haida Iehova ta herevalaiamu neganai, taunimanima ese e kirikirilaidamu eiava e badu henidamu. Una kara dainai basita uramu Dirava baita herevalaia. Nega ta oiemu ai e vara?Baibel ese Iehova e lalokau heniamu merona ta e sivarailaia. Ia danu kahirakahira Iehova iherevalaina bema hadokoa. Ia ladana na Ieremia. Mani ia sivaraina aita itaia.

Ieremia meronai, Iehova ese e hamaoroa taunimanima baine hadibadia edia kara dikadia bae rakatani. Ieremia enai una na auka bona e gariva. Iehova e hamaoroa: ‘Lau na asi dibagu ede baina hereva toma, badina lau na mero mo.’ To Iehova eto: ‘Idia garidia basio gari, badina lau ese baina durumu.’

 Una dainai, Ieremia ese taunimanima e haḡinidia, bema edia kara basie haidau Dirava ese be panisidiamu. O laloamu taunimanima ese Ieremia ena hereva e badinaia?Lasi. Idia ese e kirikirilaia bona e badu henia dikadika. Danu, haida na e urava ia bae alaia! O laloamu Ieremia e gari?Ia na e gari bona e gwa: ‘Lau na Iehova ma basina herevalaia lou.’ To ia unu e kara toma eiava?Lasi. Iena lalokau Iehova enai na bada herea dainai, dounu e herevalaiava. Ieremia ena ḡaukara na dounu e karaiava dainai, Iehova ese e gimaia.

Heḡereḡere, nega ta tatau dikadia haida ese Ieremia na ranu gurina ta, kopukopu amo e honu, lalonai e tahoa dobi. Ia na asi ena aniani bona asi ena ranu. Idia na e urava Ieremia na unuseniai baine mase. To Iehova ese haida e ḡaukaralaidia Ieremia e durua!

Ieremia ena haheitalai amo dahaka ome diba?Ena be nega haida ta garimu, to namona na Iehova na dounu baita herevalaia. Iehova bo herevalaiamu neganai, taunimanima ese be kirikirilaimumu eiava be badu henimumu. Reana bo hemaraimu eiava bo garimu. To Iehova iherevalaina basio hadokoa. Ia ese hanaihanai be durumumu, Ieremia e durua heḡereḡerena.

EMU BAIBEL AI BA DUAHI

  • Ieremia 1:4-8; 20:7-9; 26:8-19, 24; 38:6-13