Kuaʼan-ní nu̱u̱ iyo

Yaa̱ chiñuʼun Yandios

Kunini-ní nda yaa̱ luu jita ja chiñuʼun Yandios Jeová. Iyo yaa̱ nu̱u̱ jita ñayí ji nu̱u̱ jita matuʼun yaa̱.

 

Other Collections