Kuaʼan-ní nu̱u̱ iyo

Kuaʼan-ní nu̱u̱ índice

 Parte 14

¿Na̱sa steʼen-ní ja jiñi tu̱u̱n-ní nu̱u̱ Jeová?

¿Na̱sa steʼen-ní ja jiñi tu̱u̱n-ní nu̱u̱ Jeová?

Kuiñi-ní jín Yandios Jeová (1 Pedro 5:6-9)

Ma kuyu̱ʼú-ní stoo̱-ní kostumbre ja nduu yoso nu̱u̱ Tutu Yandios.

Ma kɨ̱vɨ-ní nu̱u̱ polítika. Matuʼun Jeová ji Reino-Ya kuu ja chindee-ní.

 Ja vaʼa ka ja ku̱ú saʼa-yo kuu ja tesoʼo-yo nu̱u̱ Yandios (Mateo 7:24, 25)

Kuaʼan-ní nu̱u̱ ndututu nda testigo Jeová. Kuu chindee nda de-ní kutuʼva-ní tuʼun Yandios.

Kutuʼva ka-ní sɨkɨ tuʼun Yandios de kandija-ní ja kaʼan-Ya.

Nu ni nkuu kutú fe-ní, kakan taʼvi-ní nu̱u̱ Jeová ja kúni-ní ndakuáʼa-ní maa-ní nu̱u̱ tiñu-Ya de kuanduté-ní (Mateo 28:19).

Tesoʼo-ní nu̱u̱ Yandios. Kaʼvi-ní Tutu-Ya de kakan-ní nu̱u̱ nda testigo Jeová na chindee nda de-ní tágua jakuʼun vaʼa ini-ní tuʼun-Ya. Nu saʼa-ní ja kutuʼva-ní ku̱ú kuteku-ní nɨkani (Salmo 37:29).