Kuaʼan-ní nu̱u̱ iyo

Drama sɨkɨ tuʼun Yandios

Tava̱-ní nda drama ja kaʼan sɨkɨ tuʼun Yandios ji ja ni kuu kɨvɨ janaʼán.

 

Kune kaʼnu ini-ní. Ja nandukú-ní nduu iyo nu̱u̱ yuʼu nandukú-ní

Nu̱u̱ ndaka ka página yaʼa iyo tuʼun nu̱u̱ yuʼu yaʼa.