Skip to content

Skip to secondary menu

Jehova Witnes

Melpa

Sori nenmon, akap eken, Web-pes e kanda ora duinandamin.

Nim kona katla kanimb nek pin nda, Web-sait ila link mana kigl yusim iti.

Mana link kigl yusim etken, Web-sait ila kona kat kanin.