Skip to content

Laip Ila Askim Ou Kigl Nga Bekim Kigl Kanep Timin Mel Nant?

Laip Ila Askim Ou Kigl Nga Bekim Kigl Kanep Timin Mel Nant?

Ik bekim kiglkandep timin e . . .

  • saens ila?

  • save wamp nga ik ila?

  • Baibel ila?

 BAIBEL RURUM WO TI NDI GOD KONDOPA I NITIM

“Na helpim tana nimninga ik ila save tamb . . . Nimnga ik kigk ik kupa.” —Song 119:144, 160, Buk Baibel.

Baibel e ndiwamp milion mbu nga askim mbu bekim entetem.

Nimnga askim ti nga bekim timp neken pin nda?

Web sait jw.org /tpi ila mel petem kigl rit iti.

Web sait nga RITIM

Baibel vidio KINI

Mel mat DAUNLOD itin kigl

 NIM ASKIM NANT E NGA NUMAN OU NDOKON PEN?

  • Laip e nga mining e nant?

  • Nim mintil ugl mbu God ndi ngonom neken pen e?

  • Nim kun e ken, namba ugl e ndi kandepa temba?

Askim kigl nga Baibel e ndi bekim etem kigl, ila kini jw.org /med.(Ila Kini MEL MAT > BUK & BUK KELMAT)