Aller au contenu

Aller au sommaire

 MPAL 4

Yessous Christ o ze?

Yessous Christ o ze?

1. Ntedele tsig me Yessous ya taide?

Mayai djong me foul me sa ne boud beu beignegue Yessous?​—MATHIEU 11:29; MARC 10:13-16.

Yessous tsougai nda bolga boud, ne tsie gna fo tsigue gouaw nda chichim chouchouogou ne a zeg biele wa chi. (Jan 8:23) Gne o djisse koukoumga a chouchouogou Zembe gna tai, a mou chiey gnedi kegou chou taile bilga I sa biez. Ndji gne o Zembe gnemefouo gna tai yi gouo beu djaw gne ne “tsigue mouane” ye. (Jan 1:14) Vale Yessous gna beu moud mekeul, beu de neme djaw gne ne “Tsia.”​—Longue Mi Kane 8:22, 23, 30; O Colossien 1:15, 16.

2. Ne tsie dji Yessous gna ze wa chi de?

Zembe gna ntei Mouane ye mouo me sassele mouda Juif beu djaw ne Maria. Yessous songou ye gna chigai beu moud michoune. (Lukas 1:30-35) Yessous gna ze wa chi chou (1) djiglile bebelai me deiguia ne Zembe, (2) ne youg djie I djigligue seu sale yiane me Zembe tog mi ndjougou de, ne (3) yeu tsig djie a kou ne seum nda “metsounega.”​—Longue Mathieu 20:28.

3. Ne tsie dji I djalane seu metsounega?

Metsounega messe miana beu de djana chou kouidle moud wal ze foudeu. (Exode 21:29, 30) Chouiy ne itsoul ya chigai beu teiguia me Zembe de chou mpouong boud. Ne tsie dji seu me mpou ndo? Zembe gna tsi ne moud a chouchouogou, Adam, ngue a sa me louo “seum,” gne foudeu. Gouo ngue Adam gna moua beu kou seum, gna mbeumgai foudeu. (Metedele 2:16, 17; 5:5) Nda Bible ngue tsi, Adam o gna “gningale” chouiy chi de. Adam mou kala  mpouong boud gne seum ne, chouiy. I dji seu metsounega chou yilele seu chouiy sa leug ne Adam.​—Longue O Romain 5:12; 6:23.

Ze nkoul djana metsounega chou yilele seu chouiy de? Dja seu me foudeu, seu ngue djana ndji chou mi seum missou. Kou ne moud nkoul djana chou ngouolga ne tsie seu bez sa biele seum de.​—Longue O Sam 49:7-9.

4. Ne tsie dji Yessous gna foudeu?

Yessous gna biele kou ne seum kou beu nda seu. Gna mbeumgai foudeu chou mi seum miey—gna chigai boualai seum. Ndji chou mi seum mi bolga o gna foudeu. Zembe gna louo mama tsieli djie chou djissou ne nteile mouane ye zele foudeu chou djissou. Yessous gna louo neme tsieli djie chou djissou ne beule ne me gouag chou Songou ye ne foudeule chou mi seum missou.​—Longue Jan 3:16; O Romain 5:18, 19.

Deugueg vale chilma Ne tsie dji Yessous gna foudeu?

5. Dji Yessous ngue sa mousse?

Dja gna beu wa chi, Yessous gna louag mi mbeul, goumchi mi moung, yeu boud beu ngue djoug kouinda. Nteini o gna louo I sa gne ze sa melou me zag ma chou boud bez besse ne me gouag. (Mathieu 15:30, 31; Jan 5:28) Mpesse chouiy dey, Zembe gna gningue yeu gne tsig nda chichim. (Pierre 1 3:18) Yessous mou ke bouand kegou mbouo me ntsoume me Johova chou ne a yeug gne Idjou chi gniez de. (O Hebreu 10:12, 13) Yessous dji neigue Ndjou boud djeung de, o mpouine bey bang beu ngue nkante djong mekeul ma Idjou biey chi gniez de.​—Longue Daniel 7:13, 14; Mathieu 24:14.

Yessous wal ba ze balane ne nkoul Idjou yilele mi ndjougou ne boud bez beu ngue sa mio. Bongue bez beu ne bougue, ne me gouag ne gne wa bey beu ne tsig a melou mez wa chi paradis de.​—Longue O Sam 37:9-11.