Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

O Ngaa o Johova

Makaa

Sa seu me bagle kalad ega de yi Dji Bible nkoul djigli seu ye?

8. Idjou i Zembe o dji?

8. Idjou i Zembe o dji?

1 IDJOU I ZEMBE BISSE FOUAMAI IDJOU

“Idjou bio i zegue. Yiane wouo i seyigue, wa chi de neme nda gouaw de.”​—Mathieu 6:9-13

Idjou i Zembe o dji?

 • Mi Ndeigua mi Jan 11:15

  Idjou i Zembe, i beu de djou gouaw koume ne chi de.

 • Timothe 1 6:15

  Yessous dji Ndjou a Idjou i Zembe.

 • Mi Ndeigua mi Jan 14:1, 4

  Yessous ne boud 144 000 beu ba de djou gouaw.

 • O Hebreu 4:15; 5:8

  Yessous ne o 144 000 beu mpou me kouawoula messou.

2 YESSOUS ME BA BEU DJONG NDJOU

“[A ba de tsigale mi lezou mi ibouboude,] o teteli de.”​—Izai 11:4

Ne tsie dji Yessous djisse djong ndjou gna boualai beu yi?

 • Timothe 1 6:16

  O djou wa chi beu de foude, sa ngoud Yessous gna belai boualai foude. Sa diez Yessous me ba sa yi i beu dji toutoul djia.

 • Izai 11:2-4

  Yessous dji ne nkoul me sa i sa tsong beul o djou bez wa chi ga. Nkoul gne i tsong gnongue o djou bez wa chi ga synguia. A dji teteli a dji ne mpame.

3 IDJOU I ZEMBE I BEU SA NE TEIGA ME ZEMBE I LOUENDLIGUE

“Zembe a gouaw gne teul idjou koune me chinai.”​—Daniel 2:44

Dji Idjou i Zembe ya me boualai sa yi? Dji i beu sa me lou me zag ma?

 • Mi Ndeigua mi Jan 12:7-12

  Dja ba chine teul Yessous Ndjou mbou 1914, a mou wingue Satane neung gouaw wousse gne ka chi. Gouo mebaw, me tsieye, ne mi ndjougou mi me louande chi de.

 • Ecclésiaste 8:9; Mi Ndeigua mi Jan 16:16

  Har-Maguédon de, Idjou i Zembe i ba kouague bawbaw idjou ya chi ga.

 • O Sam 37:10

  Boud beu ngue keu chouog sa mebaw kou tsiel tsend wa beu ba kouague bouo.

 • Mi Ndeigua mi Jan 22:1-3

  Dja Idjou i Zembe yai djie chi, moud gna belai na bouasse ngue foude, boud bez bai goumale djineu me Zembe.