Aller au contenu

Aller au sommaire

7. Boud beu ba goumechi!

7. Boud beu ba goumechi!

1 JOHOVA ME BEU YILE CHOUI

“Jijing a me jougla, choui, i beu chine.”​—O Corinthien 1 15:26

Ntedele Bible me yeu seu fouamai nkoul dja moud me foude?

 • O Corinthien 2 1:3, 4

  Dja moud a ndjaw boud ngue chouo woussou me foude, seu de beu i nkounkouong de. Bible me yeu seu fouamai mvouolane.

 • Izai 25:8; 26:19

  Johova dji ne nkoul chinale choui. A beu gningue wouele mi moung.

2 SEU NKOUL BEU NE BOUGUE NE MI MOUNG MI BEU GOUME

“Mouamouda, me tsi ne wo ne, ‘Wouolgue!’”—Marc 5:41

Ne tsie dji seu me bougla ne mi moung mi beu goume ye?

 • Jan 11:1-44

  Yessous gna goumechi Lazare.

 • Marc 5:22-24, 35-42

  Yessous gna goumechi mouamouda.

 • Jan 11:41, 42

  Yessous gna de goumechi boud ne nkoul Johova gna yeu gne.

 • Jan 12:9-11

  Bouliale boud ba deug vale Yessous gna goumechi boud. Tog mi jijing miey beu mpou ne gna beu ne nkoul gnongue.

3 JOHOVA GNE GNINGUE GOUMECHI MI NTEUD MI O TOCHINE MI MOUNG

“Wo ba djaw, me ba yalane wo. Wo ngue fafle solgou a me bouo mouo.”​—Job 14:13-15

Ze me beu goume ye?

 • Jan 5:28, 29

  Boud bez besse tadga me Johova de bai gningue tsigue.

 • Mi Solgou 24:15

  Wa teteli ne wa lelengui bai beu goume.

 • Izai 40:26

  Vale Johova me mpou mineu wa tsentseni bez, ndo neme a ba tadga bongue bez beu ba gningue tsigue.

4 BOLGA BOUD BEU GOUME CHOU TSIG A GOUAW

“Me keu kouamble bi djia.”​—Jan 14:2

O ze beu beu goume chou tsig a gouaw ye?

 • Pierre 1 3:18

  Yessous o gna beu moud a chouchouogou goumele chou tsig a gouaw.

 • Lukas 12:32

  Yessous gna tsi ne bolga o mpouine bai nda boulia bouo beu ba goume chou tsig a gouaw.

 • Mi Ndeigua mi Jan 14:1

  Johova gna touab boud 144 000 chou tsig a gouaw.