Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

O Ngaa o Johova

Makaa

Sa seu me bagle kalad ega de yi Dji Bible nkoul djigli seu ye?

17. Medjagla: mama goumeu zembe a yeu seu yi

17. Medjagla: mama goumeu zembe a yeu seu yi

1 JOHOVA A DE TSIEL GOUAG MIAGLA MISSOU

“Johova dji kounekoune ne bongue beu djaw gne wa, bongue beu djaw gne ne bebelai.”​—O Sam 145:18

Dji seu me djalane sa chou ne Johova deug gouag seu miagla missou yi?

 • O Hebreu 11:6

  Seu me djalane beu ne bougue.

 • O Sam 138:6

  Seu me djalane choule gnoule chi ne beu ne goumeu.

 • Jack 2:26

  Kou ndjonde woussou i beug neme vale miagla missou mi ngue chile yi.

 • Mathieu 6:7, 8

  Wo djalane de djiaw o bebelai ne o teteli dja wo ngue djagla yi. Wo kou beu ne i bougou i tsia ngoud djia djiez wo djagla yi.

 • Izai 1:15

  Seu me djalane sa yiane me Zembe tai tsig.

2 MI CHILI BEU CHILE CHOU MEDJAGLA

 • Zai seu me djalane djagla yi?

  Mathieu 6:9; Jan 14:6

 • Ye seu me djalane beu nkoumba tsie dja seu ngue djagla?

  Chronic 1 17:16; Nehémie 8:5, 6; Daniel 6:10; Marc 11:25

 • Ye Johova me de gouag miagla seu me de sa ndji lame de?

  Nehémie 2:1-6

 • Medjagla me djalane beu tsie wayai?

  Samuel 1 1:12, 15; Lukas 20:46, 47

 • I dja tangnai seu me djalane de djagla?

  O Romain 12:12; O Thessalonicien 1 5:17

 • Ne tsie dji seu me de tsi “amen” me chinai me medjagla yi?

  Chronic 1 16:36; O Corinthien 1 14:16

3 CHOU DJI SEU NKOUL DJAGLA YI

“Sa djiesse seu me gouambe vale yiane ye wousse, gne gouag seu.”​—Jan 1 5:14

Chou dji seu me djalane de djagla?

 • Mathieu 6:9, 10

  Djaglague chou ne yiane me Johova i seiyigue.

 • Chronic 1 29:10-13

  Djaglague yeule gne akiba.

 • Mathieu 6:11-13

  Djaglague chou i yisse bio.

 • Lukas 11:13

  Djaglague chou ne a yeug wo nkinking chichim.

 • Jack 1:5

  Djaglague chou ne wo beug ne feug nwale djong mi tsiguia.

 • O Philipien 4:13

  Djaglague chou ne wo beug ne nkoul djissawoule mi ndjougou.

 • O Ephesien 1:3, 7

  Djaglague chou ne a djougue wo mi seum mio.

 • Mi Solgou 12:5

  Djaglague chou bolga.

4 JOHOVA ME DE YALANE MIAGLA MISSOU

“Wo o me de gouag medjagla, wedi o mi mbi mi boud miez bey zeu yi.”​—O Sam 65:2

Ntedele Johova me de yalane miagla missou ye?

 • Mikane 12:25; Mi Ndeigua mi Jan 14:6

  Johova me de balane ne o ingless ngue ne boud kouindele seu.

 • O Corinthien 2 4:7

  Nkinking chichim ye i yeu seu kouinda i kouaga yi.

 • O Philipien 4:6, 7, 13

  A yeu seu i vouvouye ne nkoul djissawoule mi ndjougou.

 • O Galate 6:1; Timothe 2 3:16, 17

  A yeu seu feug Bible de ne kouanda de.