1 ZEMBE O ZE?

“Wa tai i sa biez.”—Mi Ndeigua mi Jan 4:11

Dji Bible nkoul djigli seu chou me Zembe?

2 ZEMBE DJI NE DJINEU

“Johova . . . dji djineu dame keu djie toutoul djia.”—Exode 3:15

Ne tsie dji djineu me Zembe i kouaga ye?

 • O Sam 83:18

  Zembe me djiaw seu ne djineu dai o Johova. “Zembe” ne “Mouonti” tougai mineu. Dji mi nkouong, nda “ndjou boud” ngue “ndjou loom.” Johova me dji ne bi balanegue ne djineu dai.

 • Exode 3:14

  Djineu dai i keu ne “A beu sa diez a tsiel beu yi.” Ne tsie Johova gna tai i sa biez, a dji ne nkoul louandle ne sa mi yiane miey miez.

3 JOHOVA ME TSIEL SEU

“Zembe dji gnongue a tsieli.”​—Jan 1 4:8

Dji tsieli me Zembe i ke chou djissou?

4 ZEMBE NGUE BAGLE SEU

“Djiawougue gne i yagwouo bio biez, ne tsie gne bagle wo.”​—Pierre 1 5:7

Ntedele wo mpou ne Zembe ngue bagle wo ye?

 • O Sam 37:9-11

  A kaague seu ne a zeu chinale mi ndjougou ne mebaw mi mbia mi boud beu ngue sa yi.

 • Jack 4:8

  Johova me dji ne wo beug gneidi kounekoune.

 • Jan 17:3

  Vale wo ngue beu ne mpouya chou me Zembe, vale dongue neme tsieli chou dai yiai bouague.