Nwague i veugla i gouimbi wo nkoul wa me yang yi chou synguia a ndjaw boud i zag yi. Telechargegue ne tsileg i veugla i gouimbi, louandleug i veugla i ni ne nguele wa me yang komb dji ne me tsouane, wo mou ka yalane mi chili.