Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

JW LIBRARY

Yajjënak ets mäˈkxë ëxpëjkpajn (Android)

Yajjënak ets mäˈkxë ëxpëjkpajn (Android)

Mä JW Library tap mëgoˈpxˈamë liibrë, foyetë etsë bideo diˈib mbäät xykyajpxy oyë Internet xykyamëdatët.

Tun duˈun extëm yä yajnigajpxy parë xyajjënakët ets xymyäˈkxëdë ëxpëjkpajn:

 Wiˈix xyajjënakët tuˈugë ëxpëjkpajn

Mbäät xyajjënaky tukëˈëyë ëxpëjkpajn diˈib mgäjpxaampy ets mˈëxpëkaampy.

  • Yajnax mëdë mgëˈë ets xypyanët mä Publicaciones, ta pyëtsëmäˈäny kanäägë ëxpëjkpajn.

  • Pan anikëjxy mä yaˈixy diˈibaty ayuk myinyë ëxpëjkpajn. Pan diˈibë ayuk mˈixaampy. Yëˈë jawyiin pëtsëëmbë ayuk diˈib xëmë mˈijxypy. Nan mbäät këˈëm xykyëxjäˈäy diˈibë ayuk mˈixaampy.

Kanäk pëky jyaˈˈaty wiˈix mbäät nˈëxtäˈäyëmë ëxpëjkpajn mä JW Library.

Mä jyënaˈany Categorías miimp kanäägë ëxpëjkpajn parë xyˈëxtäˈäyët, extëmë liibrë, trataadë o bideo. Ko xypyanët tuˈuk extëm mä La Atalaya, mbäät xywyinˈixy diˈibë jëmëjt mˈixaampy o mbäät xyaˈˈawäˈätsy mä videos. Pan mä jyënaˈany Todas las categorías parë jatëgok mjëmbitët.

Mä jyënaˈany Lo Nuevo yëˈë miimp diˈib jemy të yajpëjtaˈaky.

Mä ja ëxpëjkpajn diˈib kyajnëm xyajjënaky yëˈë yaˈijxpë yootsuˈunk. Pan ja ëxpëjkpajn diˈibë myajjënakaampy. Ko nety të xyajjënaky, ta kyaj nyekyyaˈixäˈäny ja yootsuˈunk. Pan jatëgok ja ëxpëjkpajn parë xykyäjpxët.

Mä jyënaˈany descargado yëˈë yaˈijxpë ëxpëjkpajn diˈibë të xyajjënaky kanäk ayuk. Pan yää ets xywyinˈixët wiˈix xymyäˈkxäˈäny Las que más usa, Las que menos usa o Tamaño.

Wiˈix xyajjëgaˈagët tuˈugë ëxpëjkpajn

 Mbäät xyajjëgeˈeky tuˈugë ëxpëjkpajn diˈib kyaj xynyekyyajtunäˈäny. Yajnaxë mgëˈë ets winˈix Publicaciones, ta net Categorías ets winˈix (extëm, Libros) parë xyˈixët ja ëxpëjkpajn. Mä ja ëxpëjkpajn diˈib myajjëgaˈagaampy, pan mä kyëxëˈëky tëgëëgë puntë, ta net borrar.

Pën të yˈutsyë memooryë mbäät xyajjëgeˈegyë ëxpëjkpajn diˈib kyaj nëgoo xyajtuny. Pan mä jyënaˈany descargado, ta net xywyinˈixët mä jyënaˈany Las que menos usa o Tamaño. Mmoˈoy borrar mä ja ëxpëjkpajn diˈib kyaj xyajtuny.

Wiˈix xyaˈˈajamët tuˈugë ëxpëjkpajn

Näˈäganäˈäty ajaˈamëp ja ëxpëjkpajn diˈib të xyajjënaky.

 Ja ëxpëjkpajn diˈib të yˈajamë duˈun tmëminy pyëˈääy. Ko xypyanët ja ëxpëjkpajn, ta tnigäjpxäˈäny ko të yˈajamë. Mbäät xypyeny descargar ahora o descargar después.

Parë xyˈixët diˈibatyë ëxpëjkpajn të yˈajamë, per kyajnëm xyajjënaky, yajnax mëdë mgëˈë ets xypyanët mä Publicaciones. Parë xyˈixët diˈibaty të yˈajamë pan mä Actualizaciones pendientes. Winˈix diˈibë ëxpëjkpajn myaˈˈajamëyaampy o pan mä jyënaˈany Actualizar todo parë yˈajaˈamëtyaˈayët.

Tijaty yä të yajnigajpxy ja ojts yajpëjtaˈaky febreerë 2015 mä JW Library 1.4, ets yëˈëyë mëët tyunyë Android 2.3 ets diˈibaty ok akpëtsëëmp. Pën kyaj tyuny mä mˈaparatë, tun extëm yä myiny mä tyäˈädë artikulo “Yajtuuntsondäˈägë JW Library (Android)”, mä jyënaˈany “Ix tijaty jembyëtsëëmp”.