Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Yajmëjkumaytyë Jyobaa tyestiigëty ko tyuundë mä yˈayoˈonbëjtakyë nëë tuu jap Hungría

Yajmëjkumaytyë Jyobaa tyestiigëty ko tyuundë mä yˈayoˈonbëjtakyë nëë tuu jap Hungría

Ko jyantsy kyomduuy junië 2013, ta nyipeˈtsy näägë it lugäär diˈib Europa central. Jap Hungría kyoombejty ja mëj nëë diˈib xyëˈäjtypy Danubio extëmë nety ninäˈänëm duˈun kyakomy.

Ko duˈun yˈayoˈonbattë, ta Ministerio de Recursos Humanos diˈib Hungría, tˈamdooyë naybyudëkë mä sukursal tmëdattë Jyobaa tyestiigëty jap Hungría, ets pyudëkëdët parë kyaj niˈigyë ja mëj nëë yˈayoˈonbëjtäˈägët. Ta ja sukursal tˈamdooyë naybyudëkë mäjaty nyaymyukëdë Jyobaa tyestiigëty diˈib tsënääytyëp nuˈun ja mëjnëbäˈä diˈib Danubio parë tpudëkëdët ja kuduunktëjk diˈib tsënääytyëp mä tyäˈädë it lugäär.

Ta nimayë Jyobaa tyestiigëty tkupëjktë. Kanäk xëë tyuundë, naxy 900 Testiigë diˈib tsoˈondëp mä 72 naymyujkën parë dyajtuˈuˈadujktë ja mëj nëë. Ojts yaˈˈanëëmëdë parë tmënëjkxtët tuˈugë tarjetë mä tkëxjäˈäytyëdë xyëë, ti käjpn tsyoondë ets ko Jyobaa tyestiigëty.

Mä tuˈugë siudad diˈib Hungría, tuˈugë jäˈäy diˈib nyikëjxmˈäjtypyë Cruz Roja, duˈun tnijäˈäyë tuˈugë naymyujkën: “Mnitëjkëdëp myajmëjkumaytyët ets myajmoˈoytyëdë dyoskujuyëm. Kyajts mä nëgoo duˈun nˈixtë jäˈäy, diˈib nayaˈijtëdëp tuˈugyë ets diˈib jantsy pudëkëyandëp extëm miitsëty. Ets nanduˈun diˈib jagam të tsyoondë. Nˈanmääytyëbëtsë nnax ngäjpn ko mëjwiin kajaatsë ijxpajtën të xymyoˈoytyë”.

Ja diˈib nyiwintsënˈäjtypyë organisasion diˈib pyudëjkëp pënaty ayoˈonbattëp, diˈib tuump mä ja kutujktakn jap Hungría, ojts tnijayë ja sukursal parë tmooyë dyoskujuyëm ja Jyobaa tyestiigëty ko jantsy oyë nety të tyundë.