Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Francia: yajnimaytyaˈagyë Biiblyë mä tuˈugë feria

Francia: yajnimaytyaˈagyë Biiblyë mä tuˈugë feria

Milˈamë jäˈäy ojts nyëjkxtë mä Feria Internacional 2014 jap Ruán, tuˈugë siudad diˈib Francia. Nimay ja jäˈäy tˈijxtë mä nety të yajpëjtaˈaky tuˈugë letreerë diˈib jënäämp: “Biiblyë: tëëyëp, tyam ets mä tiempë myiny kyëdaˈaky”.

Mä jam nyaybyëjtakëdë Jyobaa tyestiigëty, ta dyajnäjxtë tuˈugë bideo mä telebisionk diˈib nyimaytyakypy wiˈix tëëyëbë Biiblyë yajjääy këˈam. Pënaty yˈoyˈijxtë ja bideo, ta tmëwingoondë ja Testiigëty ets yajtukmëtmaytyaktë ko Biiblyë myëmiimbyë käjpxwijën diˈib mbäät xypyudëjkëm ets tëyˈäjtën ko tmaytyaˈaky tijaty tuun jäjtë, nan tëyˈäjtëndëjkëp mët tijatyë ëxpëkyjyaˈay yˈëxpëjkpëtsëëmdëp etsë Biiblyë yëˈë diˈib niˈigyë wäˈkxp.

Nan pyëjtaktë mä yaˈixët wiˈixë jäˈäy të tjayajjëjptëgoyäˈändë Biiblyë, per kyaj të tmëmadäˈäktë ets ko tyam mbäät miyonkˈamë jäˈäy tˈaxäjëdë Biiblyë o tkäjpxtë mä Internet. Pënaty ojts nyëjkxtë, yajnamooytyë këjktuˈugë Traducción del Nuevo Mundo, tuˈugë Biiblyë diˈib yajpëtsëëmdëbë Jyobaa tyestiigëty, naxy 120 ayuk.

Myëjjäˈäwëdë ja jäˈäyëty ko Jyobaa tyestiigëty tmooytyë Biiblyë oypyënëty. Tuˈugë trabajadora social diˈib ojts twoonëjkxy tuk grupë ënäˈktëjk mä ja feria, jyënany: “Biiblyë yëˈë diˈib të nyajtukumäˈäyëm. Yëˈë tuˈugë liibrë diˈib juuky, koogoojëts ngajpxy, tajëts nnijawë wiˈixëts nyaˈoyëdë nˈamay njotmay”.

Ets ja tuˈugë toxytyëjk diˈibë jyëmëjt 60, monyˈijx monyjäˈäwë ko yajmooy tuˈugë Biiblyë namayˈäjtën ets jyënany: “Niˈamukëxyëp mbäät ngäjpxëm, pes mëjwiin kajaa nyajtëgoyˈäjtëm”.