Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Kyäjpxwäˈkxtë mä lugäärë nidëkëbë: Australia

Kyäjpxwäˈkxtë mä lugäärë nidëkëbë: Australia

Nnijawë wiˈix tuˈugë familyë tkäjpxwäˈkxtë oybyë ayuk mä it lugäärë äänëˈëk tëtsëˈëkpë diˈib Australia.