Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

¿Wiˈixë jäˈäy tˈëxpëkyë Biiblyë?

¿Wiˈixë jäˈäy tˈëxpëkyë Biiblyë?

Ix wiˈixëtsë jäˈäy ndukˈëxpëktë Biiblyë namayˈäjtën.