Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

¿Tiko kyaj tmëjtundë Diosˈuˈunk xëë?

¿Tiko kyaj tmëjtundë Diosˈuˈunk xëë?

Extëmë jäˈäy jyënäˈändë ets wiˈix tyëyˈäjtënëty

Extëmë jäˈäy jyënäˈändë: Jyobaa tyestiigëty kyaj tmëjtundë Diosˈuˈunk xëë yëˈko kyaj tmëbëktë Jesus.

Wiˈix tyëyˈäjtënëty: Ëëtsëty yëˈëjëts nbanëjkxtëbë Kristë ets ijttëbëts seguurë ko mët yëˈëgyëjxm yajpäädäˈänyë nitsokën (Apostʉlʉty 4:12).

Extëmë jäˈäy jyënäˈändë: Yajnaywyäˈkxëdëbë familyë mët ko ttukniˈˈixëdë jyaˈay ko kyaj mbäät tmëjtundë Diosˈuˈunk xëë.

Wiˈix tyëyˈäjtënëty: Mëkëts nguentˈattë familyë ets yëˈëts nyajtuundëbë Biiblyë parëts nbudëkëdë ets mëk yˈittë.

Extëmë jäˈäy jyënäˈändë: Kyaj ttukxondäˈäktë Diosˈuˈunk xëë, kyaj ti nyaynyamoˈoyëdë, kyaj yajpäättë tuˈugyë ets agujk jotkujk.

Wiˈix tyëyˈäjtënëty: Nduundëbëtsë mëjää parëts tuˈugyë nyajpäättë ets oyjyaˈaytyaktëbëts nuˈunë xëë jëmëjt tyuˈuyoˈoy (Proverbios 11:25; Romanʉs 12:18). Extëm nˈokpëjtakëm, kyajtsë meeny sentääbë nˈamdowdë mäjëts nduˈukmuktë ets kojëts ngäjpxwäˈkxtë, pes yëˈëts nmëmëdoodëp extëmë Jesus jyënany: “Mˈaxäjëdë tyäˈädë mëkˈäjtën nadëˈënyë, nan katë myajmëjuytyë ko dëˈën xytyundët” (Matewʉ 10:8). Nan ngäjpxwäˈkxtëbëtsë Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën ko yëˈëyë diˈib yajjaˈˈataambyë tuˈugyëˈäjtën (Matewʉ 10:7).

¿Tiko Jyobaa tyestiigëty kyaj tmëjtundë Diosˈuˈunk xëë?

  • Jesus yëˈë ojts tniˈanaˈamë parë yajjamyatsëdë yˈoˈkën xëë ets kyaj ko myaxuˈunkˈäjty (Lukʉs 22:19, 20).

  • Ni yëˈë ja Jesusë yˈapostëlëty ets ni pënaty tim jawyiin panëjkxëdë tkamëjtuundë Diosˈuˈunk xëë. Yëˈë Diccionario del cristianismo jyënaˈany ko tyäˈädë xëë jam “tsyondaky Roma mä jëmëjt 330” mä ndiempëˈäjtëm, ja nety të nyäjxnë majtsk mëgoˈpx jëmëjt naxy mä yˈoˈky ja tim oˈkpë apostëlë.

  • Kyaj jyaˈˈaty nitii diˈib xytyukˈijxëm ko Jesus myaxuˈunkˈäjty 25 äämbë disiembrë; Biiblyë kyaj mä tnigajpxy ti poˈo myaxuˈunkˈäjty.

  • Nmëbëjktëbëts ko Dios kyaj ttukjotkëdaˈaky ko jäˈäy ttundë Diosˈuˈunk xëë, pes jam tsyondaky mä pënaty kyaj ojts panëjkxtë Kristë ets mä ja kostumbrë diˈibë nety tyuundëp (2 Korintʉ 6:17).

¿Tiko kyaj ttundë tijaty extëmë may jyaˈay?

Mayë jäˈäy tmëjtundë Diosˈuˈunk xëë oy tjanijawëdë ko kyaj myiny mä Biiblyë ets ko yëˈë yajtsondaktë pënaty kyaj ojts tpanëjkxtë Kristë. Wyinmaytyë ko kyaj tyim wiˈixëty ets kom ak duˈunë jäˈäy ttundë, ta nanduˈun yëˈëjëty tmëjtundë.

Biiblyë xyˈanmäˈäyëm parë nyajtuˈunëmë jot winmäˈäny ets njaygyujkëm tijaty parë nwinˈijxëm ti diˈib ndunäˈänëm (Romanʉs 12:1, 2). Nan xytyukniˈˈijxëm parë nyajtsobatëmë tëyˈäjtën (Fwank 4:23, 24). Nmëjpëjtaktëbëts extëmtsë jäˈäy xynyimaytyäˈäktë, per kyajts ngutëjäˈändë wiˈixë Biiblyë jyënaˈany parëts ndundëp diˈibë mayjyaˈay tyuundëp.

Ëëtsëty kyajts nmëjtundë Diosˈuˈunk xëë, per nwintsëˈkëdëbëts ti niduˈuk niduˈugë jäˈäy tyunandëp. Pääty, naˈijxtëbëtsë jäˈäy diˈib myëjtunaampy.