Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

¿Pyudëjkëdëbë myëguˈuktëjk ko tijaty yˈayoˈonbëjtaˈaky?

¿Pyudëjkëdëbë myëguˈuktëjk ko tijaty yˈayoˈonbëjtaˈaky?

Pyudëjkëdëp. Ëëtsëty, Jyobaa tyestiigëty xëmëts nbudëkëdë nmëguˈuktëjk ko tijaty yˈayoˈonbëjtaˈaky. Duˈunëts nbudëkëdë nmëguˈuktëjk etsë wiink jäˈäy extëm tnigajpxy mä Galasyʉ 6:10: “Pën xyajmadakëm ja Dios, waˈan nmayˈäjtënduˈunëm mët oytyim pënëty nidëgekyëty, es waanë niˈigyë nmayˈäjtënduˈunëm mët ja nmëmëbëjkpëˈäjtëm”. Nan njotkujkmooytyëbëts parë nyayjawëdët oy mä të tpäättë amay jotmay (2 Korintʉ 1:3, 4)

Wiˈix yajtukniwitsë

Ko tyuny jyatyëtyë ayoˈon, ta pënaty tuundëp mëjjäˈäy diˈib tsënääytyëp mä ja it lugäär, tmëgäjpxtäˈäytyë myëguˈuktëjk parë tnijawëdë wiˈix yaˈix yajpäättë ets ti yajtëgoyˈäjttëp. Ta net tuknijawëdë Betel wiˈix yaˈix yajpäättë ets ti naybyudëkë kujk tmoˈoytyë.

Ko ja naymyujkën diˈib yajpattëp wingon kyamadäˈäktë tpudëkëdët ja myëguˈuktëjk diˈib të yˈayoˈonbäättë, ta Diˈib wyooyoˈoytyëbë Jyobaa tyestiigëty ttukniwitsëdë parë yajpudëkët. Betel yëˈë diˈib yˈijxypy kanäägë komitee parë tnikëjxmˈattëdë tyäˈädë tuunk, etsë Testiigëty diˈib tsoˈondëp wiink lugäär dyajtundë tiempë etsë myeeny syentääbë parë dyaktë naybyudëkë (Proverbios 17:17). Mä primer siiglë nanduˈun yajtukniwijtsë parë yajpudëjkëdë pënatyë nety yajnäjxtëbë yuu (1 Korintʉ 16:1-4).

Myukyë meeny

Ko yajˈyakyë meeny tsojkëngyëjxm, ta tuk pëky yajkexy mä sukursal tmëdattë Jyobaa tyestiigëty ets yëˈë diˈibë net yajtukpudëjkëdëbë jäˈäy ko tijaty yˈayoˈonbëjtaˈaky (Apos. 11:27-30; 2 Korintʉ 8:13-15). Ets kom kyaj yajmëjuytyë pënaty tuundëp, ta tyäˈädë meeny sentääbë aduˈuk yajtukpudëkëdë pënaty të yˈayoˈonbäättë. Nan yajxon dyajtundë meeny sentääbë diˈib yajnayäjkp (2 Korintʉ 8:20).