Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 DIˈIB MIIMP MÄ NYIˈAK: ¿PËNËN YAJTIJTËP JYOBAA TYESTIIGËTY?

¿Wiˈix jyaˈayˈattë Jyobaa tyestiigëty?

¿Wiˈix jyaˈayˈattë Jyobaa tyestiigëty?

Ëëtsëty tuˈugë relijyonk diˈib abëky nayaˈijtëdëp, nyajpäättëts oy tyim määjëty ets kyajts nduˈukmuktë mëdë wiinkpë relijyonk. Jap Estados Unidos yajpäätyë kyopk. Perë nimaybyë Jyobaa tyestiigëty tsyëënëdë kanäk paˈis. Abëtsemy nyaxwinyëdë nyajpäättëts naa tuktujk miyongën ets nyaˈëxpëktëtsë jäˈäy mëdë Biiblyë, naxy 230 paˈis. Duˈunëts nbadundë extëmë Jesus jyënany: “Tyäˈädë oybyë ayuk diˈibë nyimaytyakypy ja tsäjpotmëdë kutujkën yajkäjxwäˈxäämp es yajnijawët mä tëgekyë naxwinyëdë” (Matewʉ 24:14).

Oyëts mä ntsëënëdë, nwintsëˈkëdëbëts ets nmëmëdoowdëbëts ja Ley diˈib mä paˈis, per kyajts nduktëkëdë politikë. Yëˈëts nguytyuundëp ja anaˈamën diˈibë Jesus myooy pënaty panëjkxëdëp: “Miitsëty kyaj myajpäättë mëdë naxwinyëdë jäˈäy”. Päätyëts kyaj nduktëkëdë politikë ets mä jäˈäy tsyiptundë (Juan 15:19; 17:16, TNM). Ets kom kyajts nduktëkëdë, ta mä Segunda Guerra Mundial mayë Jyobaa testiigëty ojts yajtsumdë, yajtëytyuundë axtë nääk yaˈoˈkëdë jäˈäy. Tuˈugë jäˈäy diˈib Alemania diˈib ojts yˈoktuumbë obispë, tkujäˈäyë: “Mbäät jyënäˈändë tëyˈäjtën myëët ko yëˈëyë jeˈeyë tuk grupë diˈib kyaj tsyiptunandë mä ja Tercer Reich, (ja jyaˈayë Hitler)”.

“[Jyobaa tyestiigëty] jantsy oy jyaˈayˈattë. Mbäätxyëbë duˈumbë jäˈäy njayajtuˈunëm mä politikë diˈib mas këjxmë kutujkën myëdäjttëp, per yëˈëjëty, ninäˈä ngatukupëjkëm parë duˈun tyundët. [...] Yˈëxkäjptëp ja kutujkën diˈib myëdäjttëbë gobiernëtëjk, per yëˈëyë myëbëjktëp ko Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën yëˈë diˈib yaˈoyëyaambyë amay jotmay diˈib myëdäjtypyë naxwinyëdë jäˈäy.” (Perioodikë Nová Svoboda, República Checa)

Per kyaj yëˈë tˈandijy ko kyajts naytyuktëkëdë mëdë naxwinyëdë jäˈäy. Tëgokë Jesus ojts tninuˈkxtäägë ja yˈëxpëjkpëty, duˈun tˈanmääyë Tyeety: “Kyajts mij nˈamdoy es xyajpëtsëmët yä naxwiiny” (Fwank 17:15). Pääty, nan tuun ayoowdëbëts, nëjkxtëbëts juuy këbajtpë ets ëxpëjktëbëts eskuelë extëm oytyim pënëty.