Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

¿Mnijäˈäwëbë nety?

¿Mnijäˈäwëbë nety?

¿Wiˈix ijty yˈixëty diˈibë jäˈäy tyukjëjts tyukmaadëp?

Mäjaty ja jëën tëjk, tam ijtyë jäˈäy tmëdattë diˈib tyukjëjts tyukmaadëp parë dyajpëtsëmdë arinë. Ja toxytyëjkëty ets pënaty mëduundëp, yëˈë ijty tyim tuunkˈäjttëp, tmaˈadë tijaty. Ets ko yajmëdoy jyëts myaˈadë, yëˈë ijty yajnigëxëˈkypy ko tapë jäˈäy (Éxodo 11:5; Jeremías 25:10).

Të yajpäätyë dibujë etsë tsääbotsy mä wiˈix ijtyë Egipto jäˈäy tmaˈadë tijaty. Majtsk ijtyë tsää dyajtundë, tuˈugë mëjpë diˈib naa tukëk o pään ets tuˈugë mutskpë diˈib mëët tmaˈadë. Ja jäˈäy diˈib myeepy tijaty, naygyoxtënääytyakëp ijty ets tmatsy majtsk aduˈumgëˈë ja tsää diˈib mëët tmeˈey. Ta net amëjää tmeˈey tijaty. Tuˈugë liibrë jyënaˈany ko ja tsääjë mutskpë, ja ijty jyeˈemtsyëty naa majtsk kilë o taxk kilë. Ets mbäät ijty yˈooky tuˈugë jäˈäy ko yajtukäˈätsyë tyäˈädë tsää (Jueces 9:50-54).

Jëjpˈam ijty ets tuˈuk tuˈugë familyë tmëdattëdë pyään diˈib tyukjëjts tyukmaˈadëp. Päätyë Biiblyë jyënaˈany: “Ko pën mënuˈkxyˈätëdëty, këdii mëbäät xypyëjkëdë ja pyään tyuˈts mëdiˈibë ja toˈoxytyëjk tyukmeeypy tyukjëjtypyën. Jaˈa ko duˈun xytyundëty duˈun ja nëjkx tpääty ta jeexyë ja jyuukyˈäjtën xypyëjkëdën” (Deuteronomio 24:6, Mʉgoxpʉ ja̱ noky mʉdiˈibʉ jyaayʉn Moisés).

¿Ti yˈandijpy ko Jesukristë yajpääty mä ja Tyeetyë kyaatsy?

Biiblyë jyënaˈany ko Jesus “yajpääty mä ja Tyeetyë kyaatsy” (Juan 1:18, Traducción del Nuevo Mundo [TNM], notë). Tyäˈädë yëˈë yˈandijpy ko Jesus wingon yajpääty mëdë Tyeety ets ko kupëjkëp. Tyäˈädë ää ayuk jam tsyoony mä ja kostumbrë diˈib ijtyë jäˈäy myëdäjttëp ko kyaytyë.

Ja tiempë mä Jesus jyukyˈajty, ko ijty kyayäˈändë ja judiyëtëjk, ta nyaxkëdaktäˈäytyë äjkxnax meesë pëˈääy, jeˈeyë ko naxypy ja meesë. Ets mëdë yˈanäjnygyëˈë kyëxmadäˈäktë kukoygyëjxy. Ko duˈun nyaybyëjtäˈägëdë, ta ja yˈaˈoygyëˈë awäˈätstuuy wyeˈemy. Tuˈugë liibrë jyënaˈany: “Ko duˈun nyaxkëdaktäˈäytyë äjkxnax, ta jaayë wyeˈemyë kyëbäjk kyaatsykyëjxy ja diˈib jam wyinduuy”. Päätyën ijty jyënäˈändë ko yajpääty kyaatsykyëjxy.

Mëj ijty nyaxy ja jäˈäy diˈib yajpatp kyaatsykyëjxy mä ja diˈib nyigëbäjkˈäjtypyë fyamilyë o mä ja diˈib xëduump. Pääty ko Jesus yˈakˈaˈuxˈäjttë mëdë yˈëxpëjkpëty, ja diˈib yajpat kyaatsykyëjxy, yëˈë apostëlë Juan, “diˈibë nety niˈigyë tsyejpy”. Biiblyë jyënaˈany ko Juan naygyëxkoˈkë mä Jesusë kyaatsy parë ti dyajtëëy (Juan 13:23-25; 21:20, TNM).